ПДФО

Запитання — відповіді

Оподаткування суми відшкодування витрат, понесених під час відрядження

Чи можна включати до складу витрат юридичної особи витрати на відрядження фізичної особи — працівника та чи вважатиметься додатковим благом працівника сума відшкодування витрат, понесених під час відрядження?

 

Оподаткування податком на доходи фізичних осіб сум страхового відшкодування

Фізичною особою придбано майно у кредит та застраховано його. Чи підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб суми страхового відшкодування у разі настання страхового випадку, які перераховуються страховою компанією банку-вигодонабувачу і направляються на погашення кредитної заборгованості фізичної особи?

 

Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб одноразової матеріальної допомоги

Який порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб одноразової матеріальної допомоги, що надається працедавцем своїм працівникам?

 

Реєстрація в органах ДПС іноземця

Чи необхідно іноземцю отримувати картку платника податку при одержанні доходів із джерелом походження з України?

 

Оподаткування доходу, отриманого в 2011 р. від відчуження нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи — нерезидента менше ніж три роки

Який порядок оподаткування доходу, отриманого фізичною особою — нерезидентом від продажу нерухомого майна у 2011 р. у вигляді житлового будинку, що перебуває у власності менше ніж три роки?

 

Оподаткування доходу, отриманого фізичною особою — резидентом як дарунок від фізичної особи — нерезидента

Який порядок оподаткування доходу, отриманого фізичною особою — резидентом як дарунок (або в результаті укладення договору дарування) від фізичної особи — нерезидента?

 

Граничний термін подання річної податкової декларації у зв’язку з реалізацією права на податковий кредит

Який граничний термін подання декларації у зв’язку з реалізацією права на податковий кредит за наслідками 2010 р.?