Інші податки
Тема: ПДФО

Оподаткування податком на доходи фізичних осіб сум страхового відшкодування

Фізичною особою придбано майно у кредит та застраховано його. Чи підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб суми страхового відшкодування у разі настання страхового випадку, які перераховуються страховою компанією банку-вигодонабувачу і направляються на погашення кредитної заборгованості фізичної особи?


Відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу дохід із джерелом походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Підпунктом 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як резидента, так і нерезидента включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо, крім випадків, передбачених ст. 165 цього Кодексу.

Водночас згідно з пп. 165.1.27 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого, ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:

  • під час страхування життя або здоров'я платника податку у разі страхового випадку — факт заподіяння шкоди застрахованій особі має бути належним чином підтверджено;
  • під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

Порядок застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління, затверджено розпорядженням № 997.

Щодо цього питання, то якщо за умовами договору страхування майна, придбаного фізичною особою в кредит, вигодонабувачем у разі настання страхового випадку є банк і сума страхового відшкодування перераховується страховою компанією банку, який за рахунок своїх коштів погашає частину кредиту платника податку, то згідно з пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу банк надає фізичній особі додаткове благо у вигляді погашення частини кредиту.

При цьому відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу банк як податковий агент, що нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 цього Кодексу.

Згідно з пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу доходи, отримані платниками податку у вигляді додаткового блага, відображаються податковим агентом у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. № 1ДФ за ознакою доходу «126» відповідно до наказу № 1020.