Інші податки
Тема: ПДФО, Перевірки та відповідальність

Реєстрація в органах ДПС іноземця

Чи необхідно іноземцю отримувати картку платника податку при одержанні доходів із джерелом походження з України?


Відповідно до п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа — нерезидент, яка отримує доходи із джерела їх походження в Україні.

Підпунктом 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу визначено, що дохід із джерелом його походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Згідно з п. 63.2 ст. 63 Податкового кодексу взяттю на облік або реєстрації в органах ДПС підлягають усі платники податків.

Так, відповідно до п. 63.5 ст. 63 Податкового кодексу всі фізичні особиплатники податків та зборів реєструються в органах ДПС шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осібплатників податків у порядку, визначеному цим Кодексом.

Фізична особа — платник податків незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яку не включено до Державного реєстру, зобов'язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному органу ДПС облікову картку фізичної особи — платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу.

Фізична особа — платник податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов'язана особисто подати відповідному органу ДПС повідомлення та документи для забезпечення її обліку за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією та номером паспорта, а також пред'явити паспорт (п. 70.5 ст. 70 Податкового кодексу).

Відповідно до статей 63 та 70 Податкового кодексу, ст. 8 Закону про ДПС наказом № 954 затверджено Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, що регулює відносини, які виникають при реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб, які є громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.

Згідно з пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу особи, що мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку, до органу ДПС за місцем свого розташування.

Форму податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) та Порядок її заповнення і подання податковими агентами до органу ДПС затверджено наказом № 1020, відповідно до пп. 3.1.13 п. 3 якого у графі 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), про яку надається інформація в податковому розрахунку.

Застосування штрафних санкцій за порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб — платників податків встановлено ст. 119 Податкового кодексу, зокрема оформлення документів, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків, або з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової картки платника податків.