Інші податки
Тема: Податковий борг

Міжнародне співробітництво податкових органів України та Королівства Нідерланди щодо стягнення податкової заборгованості

У квітні 2011 р. у рамках реалізації положень Меморандуму про взаємопорозуміння щодо технічного співробітництва у 2010 — 2012 рр. між ДПА України та Міністерством фінансів — Податковою та Митною Адміністрацією Нідерландів нашу країну відвідала делегація податкових та митних органів Королівства Нідерланди.

Перспективу щодо налагодження відносин між податковими органами двох країн Україна отримала у зв'язку з приєднанням її до Конвенції ОЕСР про взаємну адміністративну допомогу, в межах якої на міжнародному рівні досягнуто домовленості щодо співпраці між податковими органами різних країн, зокрема, шляхом надання допомоги у стягненні податкової заборгованості та обміну інформацією.

Основна мета візиту делегації податкових та митних органів Королівства Нідерланди — обговорення питань, спрямованих на удосконалення системи оподаткування та створення ефективних механізмів адміністрування податків, переважно в частині примусового стягнення податкової заборгованості в межах однієї країни та міжнародного стягнення податкової заборгованості на користь іноземних держав.

Необхідність створення у багатьох країнах світу, зокрема в Україні, економічного та законодавчого регулювання питання міжнародного стягнення податкової заборгованості та налагодження відповідної співпраці між податковими органами різних країн (в європейських та світових масштабах) викликана глобальним розвитком процесів інтернаціоналізації торгівлі.

Однак такі процеси потребують не лише створення сприятливого клімату для здійснення вільної торгівлі, залучення міжнародних інвестицій та укрупнення підприємств, а й одночасного врегулювання проблем, пов'язаних з подвійним оподаткуванням, схемами транскордонного ухилення від оподаткування, уникненням оподаткування шляхом переведення отриманих доходів до країн з пільговим оподаткуванням, стягненням несплаченої податкової заборгованості тощо.

Під час робочого візиту представники делегації Нідерландів ознайомили учасників заходу з української сторони з власним досвідом у забезпеченні проведення процедури стягнення податкової заборгованості.

У ході засідань було презентовано доповіді з найвагоміших процедурних питань щодо погашення податкової заборгованості та надано рекомендації з удосконалення такої процедури в Україні.

Доповідачами також було охарактеризовано сучасну податкову систему Нідерландів у загальних рисах, окреслено стан справ щодо стягнення податкової заборгованості в останніх періодах та наведено стратегію системи примусу в Нідерландах.

Насамперед було наголошено на тому, що процедура погашення податкової заборгованості в Нідерландах займає гідне місце у системі адміністрування податків, оскільки без такої складової цілісна система взагалі не працюватиме, а наслідком відсутності законодавчого закріплення положень щодо примусу в податкових правовідносинах можуть стати масові неплатежі до бюджету.

Окреслено законодавчі засади, на яких ґрунтуються права та обов'язки щодо стягнення податкової заборгованості, — національне законодавство Нідерландів, а саме: Закон про справляння податків (1990 р.), міжнародні (міждержавні) угоди, зокрема Європейська директива про стягнення, Конвенція про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах тощо.

Детально розглянуто структуру спеціального законодавчого акта Нідерландів про справляння податків (1990 р.), що складається із:

 • загальних положень процедури стягнення податків;
 • повноважень, що надаються податковим органам стосовно її застосування та можливості використання для її реалізації судового механізму;
 • системи нарахування податків, специфіки нарахування пені і часових рамок, передбачених для стягнення податків;
 • механізму застосування примусового стягнення податкової заборгованості;
 • особливих положень, пріоритетів та розмежування повноважень між інспектором та виконавцем;
 • стягнення несплачених податків, в тому числі за рахунок третьої сторони;
 • використання запитів компетентних органів інших держав для примусового стягнення податкової заборгованості;
 • визначення покарання;
 • особливих положень та конфіденційності.

Також ґрунтовно розглянуто положення Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, яка передбачає широкий спектр інструментів для транскордонного податкового співробітництва, включаючи обмін інформацією за запитами інших країн, багатосторонні одночасні податкові перевірки, допомогу у стягненні заборгованості тощо. Така Конвенція застосовується поряд з податковим законодавством, але все одно має певні обмеження, пов'язані, зокрема, з державною політикою, комерційною таємницею тощо.

Присутніх на заході ознайомлено із організаційною структурою Міністерства фінансів Нідерландів, до структури якого входить Податкова та Митна Адміністрація Нідерландів, що складається з системи регіональних органів податкової та митної служби країни та окремої структурної одиниці — центрального офісу зв'язку в м. Алмело. А також наведено специфіку діяльності, функціональні можливості і повноваження перелічених органів в цілому та більш деталізовано компетенцію підрозділів, які займаються питаннями, пов'язаними зі стягненням податкової заборгованості в Нідерландах, в тому числі на користь іноземних держав, взаємною адміністративною допомогою у стягненні податкової заборгованості, та обміном інформацією.

Обмінялися досвідом щодо практичних аспектів міжнародного співробітництва в частині обміну інформацією за запитами компетентних органів інших держав на стягнення та найактуальніших питань, які виникають у процесі інформаційної взаємодії між податковими органами Нідерландів та інших країн (зокрема України).

Учасники з голландської сторони поділилися передовим європейським досвідом та ефективним заходом боротьби з несплатою транспортного податку, що забезпечується за допомогою автоматичної системи спостереження за автомобілями, яка дає змогу сканувати автомобільні номери, розпізнавати їх власників та перевіряти наявність у них заборгованості з відповідного податку.

Такий пристрій дозволяє сканувати 8 автомобілів за 1 с або 4500 номерних знаків за 1 год; використовується 24 години на добу протягом 7 днів; всі доступні бази даних можуть бути застосовані на ANPR-комп'ютері (наприклад, Word, Excel тощо) як на вході, так і на виході; інформація і фотографії всіх відсканованих транспортних засобів (навіть тих, що не мають заборгованості) зберігається в базі даних.

Принцип роботи ANPR-системи такий. Файл з комп'ютера переноситься на мобільну карту флеш-пам'яті за допомогою USB-порту. В обладнаному ANPR-системою автомобілі підключається USB-пристрій, з якого в ANPR-систему імпортуються вихідні дані. Далі система забезпечує спостереження за номерними знаками проїзжаючих автомобілів, зіставляючи інформацію з центру технологічних транспортних засобів з базою даних боржників з податку на транспортні засоби.

Працівники Групи моніторингу автомобілів уповноважені здійснювати спеціальні дії, що забезпечують виконання положень Закону про податок з автотранспортних засобів (Motor Vehicle Tax Act 1994).

Зокрема, водія автомобіля, який має заборгованість зі сплати транспортного податку, зупиняють для негайного погашення такої заборгованості (готівкою або через електронний термінал кредитною картою). Якщо податок не буде сплачено негайно, такий водій-боржник має можливість зателефонувати будь-кому, хто зможе розрахуватися за нього. У разі якщо за нього ніхто не оплатить податкову заборгованість, податковий колектор повинен замовити судових приставів, які мають право зупиняти користування автомобілем, забравши такий транспортний засіб на штрафний майданчик. Усі документи, пов'язані з цією процедурою (наприклад, на оплату або вилучення автомобіля), можуть оформлятися безпосередньо в мобільному офісі. Зазначені операції можуть здійснюватися спільно з поліцією, митницею і муніципальними службами.

Аналогічна система автоматичного визначення номерного знака на даний час функціонує у мобільному контрольно-пропускному пункті поблизу Манчестера (Англія), що дозволяє проводити виявлення проїзжаючих власників автомобілів, які є боржниками зі сплати транспортного податку.

Водночас у результаті проведених зустрічей обговорювалися такі питання:

 • сучасний стан і перспективи розвитку системи електронного арешту банківських рахунків, тестування якої триває;
 • застосування термінів позовної давності, враховуючи можливість їх продовження та переривання, а також відстрочення;
 • креативні підходи до стягнення податкової заборгованості;
 • взаємодопомога у поверненні податкової заборгованості;
 • допомога у стягненні за податковими вимогами та удосконалення зазначеної процедури;
 • механізм ліквідації боргів шляхом застосування процедури неплатоспроможності.

Розглядалися особливості підготовки та запровадження законодавства, яке дає змогу виконувати запити податкових органів іноземних держав про стягнення податкової заборгованості з платників податків на користь таких іноземних держав.

Обговорення кожної теми супроводжувалося розглядом практичних прикладів з питань примусового стягнення заборгованості.

Презентації та обмін думками з цього питання включали обговорення укладених між європейськими державами (переважно, що входять до ЄС) домовленостей щодо встановлених форм запитів, строків їх надання і обробки, а також надання відповідей.

Участь представників центрального податкового органу України у проведеному заході надзвичайно корисна, — було надано можливість гармонізувати співробітництво податкових органів України, компетентного органу Нідерландів та інших зарубіжних країн у галузі стягнення податкового боргу, підвищити свій професійний рівень з організації виконання покладених на органи державної податкової служби функцій щодо погашення податкового боргу (в тому числі за запитами компетентних органів іноземних держав), враховуючи останні нормативні зміни та світовий практичний досвід, що в перспективі дозволить ефективно, кваліфіковано та на постійній основі забезпечувати здійснення компетентним органом України (ДПС України), уповноваженим надавати допомогу в стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за міжнародними договорами (угодами) України, ратифікованими Верховною Радою України, стягнення податкового боргу.

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42