Інші податки
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Призначення пенсії громадянам, які переселилися в межах держав — учасниць угоди між країнами СНД

У якому порядку призначаються пенсії громадянам, які переселилися в межах держав — учасниць угоди між країнами СНД?


Згідно з п. 4 ст. 8 Закону про пенсійне страхування іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах і в порядку, передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Відповідно до Порядку № 22-1 документом, що засвідчує місце проживання особи, є паспорт або довідка уповноважених органів з місця проживання, в тому числі органів місцевого самоврядування. Іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідчення на постійне проживання.

Згідно зі ст. 7 Угоди про гарантії прав громадян при переселенні пенсіонера в межах держав — учасниць цієї Угоди з території однієї сторони на територію іншої сторони виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється, якщо пенсію того самого виду передбачено законодавством за новим місцем проживання пенсіонера.

Розмір пенсії переглядається відповідно до законодавства держави — учасниці Угоди за новим місцем проживання пенсіонера. Будь-яке обмеження щодо строків, з яких призначається пенсія, зазначеною Угодою не передбачено.

Відповідно до ст. 6 Угоди про гарантії прав громадян для визначення права на пенсію, в тому числі громадянам держав — учасниць Угоди, враховується трудовий стаж, набутий на території будь-якої з цих держав, а також на території колишнього СРСР за період до набрання чинності цією Угодою. Обчислення пенсій провадиться із заробітку (доходу) за періоди роботи, які зараховуються до страхового стажу. У випадку, коли в державах — учасницях Угоди запроваджено національну валюту, розмір заробітку (доходу) визначається із офіційно установленого курсу на час призначення пенсії.