Інші податки
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Премії враховуються у тому місяці, на який вони припадають, згідно з розрахунковою відомістю

Чи можна розділити суми нарахованих після здачі об’єктів будівництва преміальних на період ведення робіт з будівництва і не обмежувати їх при обчисленні розміру пенсії коефіцієнтом 5,6?


Відповідно до ст. 41 Закону про пенсійне страхування до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії, зокрема, враховуються: суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою до набрання чинності цим Законом, у межах сум, на які згідно із законодавством, що діяло раніше, нараховувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, а за періоди до запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися зазначені внески (збір) (до 01.07.98 р.), — у межах сум, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, включалися до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія згідно з Законом про пенсійне забезпечення, і не перевищують коефіцієнта 5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні на день отримання зазначених сум.

Для осіб, які в період до запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, отримували заробітну плату (дохід) за результатами роботи, строк виконання якої перевищував календарний місяць, до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються суми виплат (доходу), які відповідно до законодавства, що діяло раніше, включалися до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія згідно із Законом про пенсійне забезпечення, і не перевищують коефіцієнта 5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні, у розрахунку на кожний місяць виконання роботи.

Постановою № 306 встановлено осіб, які до 01.07.98 р. отримували заробітну плату (дохід) за результатами роботи, строк виконання якої перевищував календарний місяць, і для яких проводиться розрахунок заробітної плати для обчислення пенсії шляхом ділення суми заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців виконання такої роботи.

До таких осіб, зокрема, належать особи, які працювали в сільському господарстві, були зайняті на сезонних роботах, працювали у старательських артілях, виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами та сплачували внески на державне соціальне страхування або збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, творчі працівники (архітектори, художники, артисти, музиканти, композитори, критики, мистецтвознавці, письменники, кінематографісти).

На працівників будівельних організацій дія постанови № 306 не поширюється.

Крім того, премії, виплачені за встановленими преміальними системами, винагорода за загальні результати роботи підприємства, установи, організації за результатами роботи за рік і щорічна винагорода за вислугу років для нарахування пенсії враховувались і враховуються в тому місяці, на який вони припадали згідно з розрахунковою відомістю.