Інші податки
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Призначення пенсії з підвищенням розміру

Чи можна отримати підвищення розміру пенсії за віком у разі, якщо за її призначенням звернулися через два роки після досягнення пенсійного віку?


Відповідно до ст. 29 Закону про пенсійне страхування особі, яка отримала право на пенсію за віком згідно з цим Законом, але після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 вищезазначеного Закону, виявила бажання працювати й одержувати пенсію з більш пізнього строку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до ст. 27 Закону про пенсійне страхування, за кожний повний рік страхового стажу після досягнення пенсійного віку.

Згідно з Порядком № 22-1 заява про відстрочення часу призначення пенсії, ідентифікаційний код і документи про місце проживання та стаж подаються особою до управління Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах.

Управління Пенсійного фонду України розглядає питання про відстрочення часу призначення пенсії при зверненні особи з відповідною заявою.

У разі якщо особа після досягнення пенсійного віку не зверталась із заявою про відстрочення часу призначення пенсії до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання, підстав для підвищення розміру її пенсії відповідно до ст. 29 Закону про пенсійне страхування немає.