Лист
Тема: Акцизний податок, Інше

Коментарі до змін, внесених до Податкового кодексу України: акцизний податок та збір на розвиток виноградарства

Законом № 3609 внесено зміни до розділу VІ Податкового кодексу щодо акцизного податку та до ст. 3 Закону № 587 щодо збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Зокрема, останнім абзацом п. 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 3609 внесено зміни до ст. 3 Закону № 587, згідно з якими підвищено ставку збору на  розвиток виноградарства, садівництва і  хмелярства з  1% до  1,5% від  об'єкта оподаткування.

Об'єктом оподаткування вищезазначеним збором є виручка — товарообіг, одержаний на всіх етапах реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольних напоїв і пива, у тому числі за операціями, що не передбачають оплату у грошовій формі.

Підвищена ставка збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства застосовується з 01.08.2011 р.

Отже, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за підвищеною ставкою платники (суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольні напої і пиво) сплачують на спеціальний рахунок Держказначейства України за підсумкам серпня 2011 р. у строки, визначені розділом ІІ Податкового кодексу для місячного звітного періоду.

Зміни, внесені до розділу VІ «Акцизний податок» Податкового кодексу, зокрема, стосуються:

 • продовження на 1 місяць (до 31.08.2011 р.) норми щодо застосування зменшеної ставки акцизного податку на такі нафтопродукти:

бензини моторні — зі 182 євро до 132 євро за 1000 кг;

дизель — з 90, 69, 62, 42 євро до 60, 39, 32, 22 євро за 1000 кг відповідно;

 • порядку оформлення податкової накладної з ПДВ, а саме:

платник ПДВ зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником ПДВ особою та скріплену печаткою податкову накладну, в якій обов'язково зазначається в окремому рядку код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів і товарів, ввезених на митну територію України), що сприятиме уникненню схем мінімізації акцизного податку платниками ПДВ і покращенню адміністрування акцизного податку підрозділами ДПС (зазначені зміни внесено до розділу V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу);

 • місця реєстрації, а саме встановлено, що реєстрація юридичних осіб в органах ДПС як платників акцизного податку здійснюється за місцезнаходженням цих осіб, а фізичних осібпідприємців здійснюється за місцем їх проживання, а не за місцем державної реєстрації таких суб'єктів господарювання, що сприятиме поліпшенню адміністрування акцизного податку та їх обліку;
 • питання щодо декларування експортних операцій з підакцизними товарами, за яких відвантаження підакцизних товарів відбувається у звітному періоді, а їх фактичне вивезення (експортування)у наступному звітному періоді і на дату подання декларації акцизного податку за звітний місяць наявна така митна декларація. За даних умов товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, а зазначені операції не підлягають оподаткуванню акцизним податком;
 • підвищення для нафтопродуктів з низьким октановим числом ставки акцизного податку як для моторних видів палива до 182 євро замість 17 євро за 1000 кг; одночасно підвищено ставки акцизного податку на інший газ та інші середні дистиляти з 28 євро до 182 євро за 1000 кг. Ці підвищені ставки застосовуватимуться з 01.01.2012 р.

До ст. 226 Податкового кодексу внесено зміни щодо виготовлення, зберігання, продажу марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Так, п. 226.8 ст. 226 цього Кодексу доповнено абзацом, відповідно до якого виробники та імпортери тютюнових виробів ведуть облік і звітують про використання марок акцизного податку за видами марок (ТІ«тютюн імпортний», ТВ«тютюн вітчизняний») у кількісному виразі.

З 01.01.2012 р. починає діяти особливий порядок оподаткування нафтопродуктів, вироблених в Україні, що використовуються в якості сировини для хімічної промисловості (п. 229.4 ст. 229 Податкового кодексу).

Зазначені особливості оподаткування полягають у такому:

 • реалізація в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості здійснюється за нульовою ставкою акцизного податку нафтопродуктів (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД);
 • у разі використання цих нафтопродуктів у якості сировини для виробництва у хімічній промисловості за нульовою ставкою акцизного податку органами ДПС здійснюється контроль за їх цільовим використанням;
 • до отримання нафтопродуктів, які використовуються суб'єктами господарювання в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, виробниками видається податковий вексель на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг нафтопродуктів, що отримуються виходячи зі ставки, яка визначається як різниця між ставкою акцизного податку, що передбачена п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, та ставкою 0 євро за 1000 кг;
 • податковий вексель може бути видано лише суб'єктом господарювання — виробником, що використовує ці нафтопродукти в якості сировини у хімічній промисловості;
 • строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів;
 • векселедержателем є орган ДПС за місцем реєстрації векселедавця;
 • на підприємствах, що використовують нафтопродукти в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, встановлюються податкові пости. На податковому посту представники органу ДПС за місцем його розташування здійснюють постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів в якості сировини для хімічної промисловості;
 • податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання нафтопродуктів виключно як сировини для виробництва у хімічній промисловості;
 • для погашення податкового векселя векселедержателю подається довідка векселедавця про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості, засвідчена представником податкового поста, встановленого на підприємстві;
 • у разі якщо передбачений ст. 229 Податкового кодексу податковий вексель не погашається в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством і протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, яку зазначено в податковому векселі, векселедержателю;
 • порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання нафтопродуктів для використання в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 • перелік підприємств, що отримують нафтопродукти для використання у якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, затверджується Кабінетом Міністрів України;
 • відвантаження нафтопродуктів, що використовуються в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, провадиться в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України;
 • у разі нецільового використання суб'єктами господарювання нафтопродуктів, які отримано в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, з таких суб'єктів справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням нафтопродуктів і ставки акцизного податку, передбаченої п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, збільшеної у 1,5 раза.

Одночасно з 01.01.2012 р. застосовуватиметься особливий порядок оподаткування нафтопродуктів, ввезених в Україну, що використовуються в якості сировини для хімічної промисловості (п. 229.5 ст. 229 Податкового кодексу), який полягає у такому:

 • нафтопродукти (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД) можуть ввозитися в Україну в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості без сплати акцизного податку;
 • у разі використання цих нафтопродуктів у якості сировини для виробництва у хімічній промисловості без сплати акцизного податку органами ДПС здійснюється контроль за їх цільовим використанням;
 • для ввезення на митну територію України нафтопродуктів (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД) з метою використання їх в якості сировини у хімічній промисловості виробник оформлює податковий вексель у трьох примірниках, один з яких подається до органу ДПС за місцезнаходженням виробника, другий — до органу державної митної служби, яким здійснюється митне оформлення зазначених товарів, третій залишається платнику податку;
 • податковий вексель видається на суму акцизного податку, що справляється при ввезенні товарів відповідно до законодавства;
 • податковий вексель може бути виданий лише суб'єктом господарювання — виробником, що використовує ці нафтопродукти в якості сировини у хімічній промисловості;
 • строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів з дати оформлення митної декларації;
 • підставою для митного оформлення нафтопродуктів (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД), що ввозяться на митну територію України з метою використання у хімічній промисловості, є подання виробником до органу державної митної служби другого примірника податкового векселя, авальованого банком і взятого на облік до органу ДПС за місцезнаходженням виробника;
 • обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватись іншим особам незалежно від їх відносин з векселедавцем;
 • векселедержателем є орган ДПС за місцем реєстрації векселедавця;
 • на підприємствах, що використовують нафтопродукти в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, встановлюються податкові пости. На податковому посту представники органу ДПС за місцем його розташування здійснюють постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів у якості сировини для хімічної промисловості;
 • податковий вексель без сплати суми акцизного податку коштами вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання нафтопродуктів виключно як сировини для виробництва у хімічній промисловості;
 • для погашення податкового векселя векселедержателю подається довідка векселедавця про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості, засвідчена представником податкового поста, встановленого на підприємстві. Копія довідки про цільове використання подається до органу державної митної служби;
 • у разі якщо передбачений цією статтею податковий вексель не погашається в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством і протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену у податковому векселі, векселедержателю;
 • порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до ввезення нафтопродуктів для використання в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 • перелік підприємств, що здійснюють ввезення нафтопродуктів для використання в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, затверджується Кабінетом Міністрів України;
 • ввезення нафтопродуктів, що використовуються в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, здійснюється в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України;
 • у разі нецільового використання суб'єктами господарювання нафтопродуктів, що ввезені в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, з таких суб'єктів справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням нафтопродуктів і ставки акцизного податку, передбаченої п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, збільшеної у 1,5 раза.

Таким чином, для нафтопродуктів, вироблених в Україні, що використовуються в якості сировини для хімічної промисловості та нафтопродуктів, ввезених в Україну, що використовуються в якості сировини для хімічної промисловості, з наступного бюджетного року починає застосовуватись особлива, а самевексельна форма здійснення сплати акцизного податку.

Пунктом 1 Прикінцевих і перехідних положень Закону № 3609 встановлено, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Оскільки Закон № 3609 було оприлюднено (опубліковано) 05.08.2011 р., то його норми набрали чинності з 06.08.2011 р.