Новини
Тема: ПДФО, Облік платників податків

Облік в органах ДПС самозайнятих осіб, які провадять незалежну професійну діяльність

Наказом № 979 встановлено, що після набрання ним чинності органами ДПС провадиться зміна основного та не основного місця обліку приватних нотаріусів без подання ними будь-яких заяв у порядку, встановленому відповідними нормами Порядку обліку платників податків і зборів (за текстом — Порядок).

У зв'язку зі змінами у законодавстві щодо визначення основного місця обліку приватних нотаріусів має бути проведена зміна основних місць обліку тих приватних нотаріусів, реєстрацію яких здійснено різними органами ДПС, що відповідають місцям проживання (податковій адресі) та місцям розташування робочих місць (контор) приватних нотаріусів.

До набрання чинності Податковим кодексом основними місцями обліку приватних нотаріусів були органи ДПС за місцями розташування їх робочих місць (контор).

Відповідно до пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу самозайнята особа — платник податку, яка є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.
Незалежна професійна діяльність — участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Переведення приватних нотаріусів на обслуговування з органів ДПС за місцем розташування робочого місця до органів ДПС за місцем проживання

Розглянемо детальніше, як має бути здійснено переведення приватних нотаріусів на обслуговування з органів ДПС за місцем розташування робочого місця до органів ДПС за місцем проживання.

Наказ № 979 набрав чинності з 14.01.2011 р. Протягом місяця після набрання ним чинності, тобто до 14.02.2011 р. орган ДПС за місцем розташування робочого місця формує та направляє до органу ДПС за місцем проживання приватного нотаріуса пакет документів, перелік яких визначено пп. 10.1.5 п. 10.1 розділу X Порядку.

Протягом п'яти робочих днів після надходження облікової справи та документів приватного нотаріуса до органу ДПС за місцем його проживання, такий орган здійснює взяття на облік такого платника податків, про що надсилає до органу ДПС за місцем розташування робочого місця два примірники повідомлень про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. № 11-ОПП (додаток 12 до Порядку).

У 10-денний строк після взяття на облік орган ДПС за місцем проживання нотаріуса повідомляє нотаріуса (листом) про зміну основного та не основного місця обліку його як приватного нотаріуса.

Після надходження повідомлення за ф. № 11-ОПП про взяття на облік приватного нотаріуса в органі ДПС за місцем проживання, орган ДПС за місцем розташування робочого місця протягом двох робочих днів знімає з обліку нотаріуса як платника податків за основним місцем обліку, формує і надсилає до органу ДПС за місцем проживання один примірник повідомлення за ф. № 11-ОПП із заповненим третім розділом, а також в електронному вигляді відомості, визначені пп. 10.1.7 п. 10.1 розділу X Порядку.

Згідно з пп. 6.10.1 п. 6.10 розділу VI та п. 7.5 розділу VII Порядку одночасно із таким зняттям з обліку приватного нотаріуса ставлять на облік за не основним місцем обліку в органі ДПС за місцем розташування свого робочого місця.

До взяття на облік приватного нотаріуса в органі ДПС за місцем проживання він сплачує податки, збори, подає податкові декларації (звіти, розрахунки) та виконує інші обов'язки платника податків за місцем розташування робочого місця.

Після взяття на облік приватного нотаріуса та повернення ним довідки за ф. № 4-ОПП, виданої за попереднім місцем обліку, орган ДПС за основним місцем обліку видає такому платнику податків нову довідку про взяття на облік за ф. № 4-ОПП (додаток 2 до Порядку) із зазначенням виду професійної діяльності («приватний нотаріус»).

Аналогічно може бути замінено довідку і приватному нотаріусу, у якого місце проживання та місце розташування робочого місця (контори) відповідають місцю реєстрації в одному органі ДПС.

Згідно з додатком 2 до Порядку для фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, ця довідка визнається свідоцтвом про реєстрацію в органі ДПС.

Відповідно до п. 7.3 цього Порядку органом ДПС за не основним місцем обліку (за розташуванням робочого місця) приватному нотаріусу може бути видано повідомлення про взяття на облік за не основним місцем обліку за ф. № 16-ОПП (додаток 10 до Порядку), строк дії якого обмежується бюджетним роком та яке є доповненням до довідки про взяття на облік за ф. № 4-ОПП і дійсне тільки разом із такою довідкою. Видачу такого повідомлення відповідний орган ДПС здійснює на письмовий запит приватного нотаріуса протягом двох робочих днів після надходження звернення від платника податків.

Звітність самозайнятих осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, зокрема приватну нотаріальну

Пунктом 172.4 ст. 172, п. 173.4 ст. 173, п. 174.4 ст. 174 Податкового кодексу встановлено, що приватний нотаріус щокварталу подає до органу ДПС за місцем розташування свого робочого місця інформацію про посвідчені ним договори щодо здійснення операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна між фізичними особами та продажу (обміну) рухомого майна між стороною (сторонами) цього договору, включаючи інформацію про вартість такого майна та суму сплаченого податку, а також інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування в порядку, встановленому розділом IV Кодексу для податкового розрахунку.

Крім того, на виконання пп. «б» пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу постановою № 1242 встановлено, що приватні нотаріуси надсилають до органів ДПС за податковою адресою платників податків (орендодавців) повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості у день посвідчення таких договорів.

Згідно з пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14, п. 51.1 ст. 51, пп. 168.4.5 п. 168.4 ст. 168, п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу стосовно помічників (консультантів) приватного нотаріуса або інших працівників, які перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом, такий нотаріус є податковим агентом та зобов'язаний виконати всі покладені на нього цим Кодексом функції податкового агента відповідно до зазначених норм Кодексу, зокрема подавати до органу ДПС за місцем своєї реєстрації (обліку) податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (ф. 1ДФ) та податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб за базовий податковий період, що дорівнює календарному місяцю, про загальні суми доходів, нараховані (виплачені, надані) на користь платників податку, і загальні суми податку на доходи фізичних осіб, утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого податку до бюджету.

Відповідно до п. 49.1 ст. 49, п. 65.1 ст. 65, пунктів 178.1, 178.4 ст. 178 Податкового кодексу приватний нотаріус як самозайнята особа зобов'язаний стати на облік (зареєструватися) в органі ДПС за місцем свого постійного проживання та подавати до 1 травня року, що настає за звітним, до такого органу річну податкову декларацію за результатами звітного року.

Із урахуванням положень статей 63 та 65 цього Кодексу приватний нотаріус підлягає взяттю на облік в органах ДПС:

  • за місцем проживання (податкової адреси), якщо місце проживання (реєстрації відповідно до паспорта) та місце розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса (відповідно до реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності) відповідають місцю реєстрації в одному органі ДПС. При цьому такий орган є основним і єдиним місцем обліку приватного нотаріуса як самозайнятої особи;
  • за місцем проживання (основне місце обліку) та місцем розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса (не основне місце обліку), якщо місце проживання приватного нотаріуса та місце розташування його контори відповідають місцю реєстрації в різних органах ДПС.

Приватний нотаріус зобов'язаний стати на облік в органі ДПС за основним місцем обліку та не основним місцем обліку. При цьому до органу ДПС за не основним місцем обліку приватний нотаріус надає інформацію, перелік якої визначено п. 172.4 ст. 172, п. 173.4 ст. 173, п. 174.4 ст. 174  цього Кодексу. Інші обов'язки податкового агента та платника податку на доходи фізичних осіб приватний нотаріус виконує за основним місцем обліку.