Податок на прибуток

Запитання — відповіді

Податковий облік орендних операцій бюджетних установ

Бюджетна установа надає в оренду вільні приміщення. Який порядок оподаткування податком на прибуток коштів, отриманих бюджетною установою від надання приміщення в оренду?

 

Оподаткування доходів, отриманих організацією інвалідів у вигляді відсотків за розміщення коштів на депозитному рахунку

Громадська організація інвалідів розміщує кошти на депозитному рахунку банку з метою отримання відсотків. Чи підлягає оподаткуванню податком на прибуток сума відсотків, нарахована банком?

 

Попередня сплата страхових внесків у податковому обліку

У якому розмірі платник податку — страхувальник може врахувати у складі витрат сплату страхових внесків (платежів, премій), якщо ним здійснено попередню їх сплату?

 

Порядок оподаткування страхового відшкодування збитків неприбутковій організації

Неприбуткова організація (ознака неприбутковості «г») отримала кошти у вигляді відшкодування збитків, завданих у ДТП автомобілю, що належить організації. Чи підлягає оподаткуванню податком на прибуток сума відшкодування збитків?

 

Особливості оподаткування страхових виплат нерезидентам

Страховою компанією укладено договір з асистанською компанією — нерезидентом на обслуговування застрахованих фізичних осіб під час подорожі за кордон. При настанні страхового випадку із застрахованою особою асистанська компанія надає консультації та необхідну допомогу, після чого повідомляє про це страхову компанію і надсилає пакет документів на оформлення та сплату страхового відшкодування. Чи потрібно утримувати податок з доходів нерезидентів із джерелом походження з України та податок у розмірі 4% від суми страхових виплат нерезидентам?

 

Відображення в податковому обліку окремих операцій, не пов’язаних зі страхуванням

Чи є правомірним відображення в декларації з податку на доходи (прибуток) страховика прямих витрат страховика, які безпосередньо пов’язані тільки з іншою, не страховою, діяльністю?

 

Податковий облік операцій з продажу іноземної валюти у страховика

Чи включається до складу витрат страховика у 2011 р. від’ємна курсова різниця між доходом від продажу іноземної валюти та її балансовою вартістю у повній сумі чи з урахуванням коефіцієнта розподілу витрат, понесених при здійсненні ним страхової та іншої діяльності?

 

Податковий облік коштів, перерахованих страховиком до неприбуткової організації

Страховик має намір перерахувати до неприбуткової організації кошти. Який саме оподатковуваний прибуток повинен брати до уваги страховик з метою обчислення суми, яка може бути включена до складу його витрат?

 

Податкові наслідки розірвання договору довгострокового страхування

Які податкові наслідки передбачено Податковим кодексом для платників податку на прибуток (страховиків та страхувальників) у разі розірвання договору довгострокового страхування життя чи недержавного пенсійного забезпечення?