Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Оподаткування доходів, отриманих організацією інвалідів у вигляді відсотків за розміщення коштів на депозитному рахунку

Громадська організація інвалідів розміщує кошти на депозитному рахунку банку з метою отримання відсотків. Чи підлягає оподаткуванню податком на прибуток сума відсотків, нарахована банком?


Відповідно до п. 154.1 ст. 154 Податкового кодексу звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновано громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари.

Слід зазначити, що така норма застосовується підприємствами, організаціями у разі якщо протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25% суми загальних витрат на оплату праці.

Крім того, громадські організації інвалідів мають право застосовувати пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який видається Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону № 8575.

Щодо доходів, отриманих організацією інвалідів у вигляді відсотків за розміщення коштів на депозитному рахунку, то враховуючи те, що в переліку доходів, наведених у п. 154.1 ст. 154 Податкового кодексу, чітко визначено джерело отриманого доходу, який звільняється від оподаткування, прибуток, отриманий не від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, підлягає оподаткуванню податком на прибуток. Зокрема, це стосується і доходу у вигляді відсотків, надходження сум штрафів, пені за рішенням суду тощо.

Отже, сума відсотків, нарахована банком за розміщення коштів на депозитному рахунку, який належить організації інвалідів, підлягає оподаткуванню податком на прибуток.