Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Порядок оподаткування страхового відшкодування збитків неприбутковій організації

Неприбуткова організація (ознака неприбутковості «г») отримала кошти у вигляді відшкодування збитків, завданих у ДТП автомобілю, що належить організації. Чи підлягає оподаткуванню податком на прибуток сума відшкодування збитків?


Згідно з абзацом другим пп. 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь платника податку — страхувальника, то застраховані збитки, яких зазнав такий платник податку у зв’язку з веденням господарської діяльності, включаються до його витрат за податковий період, в якому він їх зазнав, а будь-які суми страхового відшкодування зазначених збитків включаються до доходів такого платника податку за податковий період їх отримання.

У Законі про страхування визначено термін «страхове відшкодування» — це страхова виплата, яка здійснюється страховиком в межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку.

Розмір збитку в разі пошкодження транспортного засобу визначається на підставі його дійсної вартості за вирахуванням вартості залишків. При цьому сума страхового відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник, та визначається залежно від розміру власної участі страхувальника в компенсації збитків (франшизи), якщо це встановлено умовами договору страхування.

Щодо коштів, отриманих неприбутковою організацією у вигляді страхового відшкодування у зв’язку з настанням страхового випадку з її транспортним засобом, то слід зазначити таке.

Статтею 157 Податкового кодексу визначено порядок оподаткування та подання звітності платників податку на прибуток особливого виду — неприбуткових установ і організацій. Цією нормою передбачено види доходів, отриманих неприбутковими установами, що звільняються від оподаткування, і порядок розрахунку податку на прибуток при отриманні ними доходів, які не підлягають звільненню.

Відповідно до пп. «г» п. 157.1 ст. 157 цього Кодексу до неприбуткових організацій віднесено юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів. При цьому на підставі п. 157.5 ст. 157 Податкового кодексу від оподаткування звільняються доходи таких неприбуткових організацій, отримані у вигляді разових або періодичних внесків та відрахувань засновників і членів, а також коштів або майна від здійснення їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.

Слід наголосити на тому, що доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді пасивних доходів, відповідно до пунктів 157.2 — 157.9 ст. 157 Податкового кодексу звільняються від оподаткування.

У пп. 14.1.268 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено термін «пасивні доходи», який застосовується всіма платниками податку на прибуток. До таких доходів включено проценти, дивіденди, страхові виплати і відшкодування, а також роялті.

Отже, якщо неприбутковою організацією (незалежно від ознаки неприбутковості), включеною до Реєстру неприбуткових установ й організацій, отримано від страхової компанії суму страхового відшкодування за пошкоджений транспортний засіб, така сума звільняється від оподаткування податком на прибуток.

«Гарячі лінії»

Дата: 9 квітня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42