Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Особливості оподаткування страхових виплат нерезидентам

Страховою компанією укладено договір з асистанською компанією — нерезидентом на обслуговування застрахованих фізичних осіб під час подорожі за кордон. При настанні страхового випадку із застрахованою особою асистанська компанія надає консультації та необхідну допомогу, після чого повідомляє про це страхову компанію і надсилає пакет документів на оформлення та сплату страхового відшкодування. Чи потрібно утримувати податок з доходів нерезидентів із джерелом походження з України та податок у розмірі 4% від суми страхових виплат нерезидентам?


Для виконання своїх зобов’язань перед страхувальниками чи застрахованими особами страховики укладають договори з компаніями, що здійснюють міжнародний асистанс, і згідно з умовами договорів мають сплачувати за асистанські послуги суми у вигляді плати за надання послуг з організації допомоги під час перебування застрахованих осіб за кордоном. Такі суми визначаються залежно від кількості застрахованих осіб, плати за послуги з урегулювання кожного окремого випадку, а також компенсації страхового відшкодування, яке здійснюється асистанською компанією відповідному лікувальному та іншому закладу, що надають допомогу застрахованій особі. Тобто страхове відшкодування, що перераховується на рахунок асистанської компанії, фактично не є її доходом, оскільки потім кошти перераховуються до медичних закладів, де надається медична допомога застрахованим фізичним особам.

Пунктом 160.2 ст. 160 Податкового кодексу встановлено, що резидент або постійне представництво нерезидента, які здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності, крім доходів, зазначених у пунктах 160.3 — 160.6 цієї статті, зобов’язані утримувати податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15% їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Водночас відповідно до абзацу «й» п. 160.1 ст. 160 Податкового кодексу під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, розуміють поряд з переліченими в цій статті й інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, за винятком доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів/виконаних робіт/наданих послуг, переданих/виконаних/наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва).

Оскільки доходи, одержані асистанською компанією, є компенсацією вартості послуг, наданих нею страховику-резиденту у вигляді медичної допомоги застрахованим особам за кордоном, до того ж господарська діяльність асистанської компанії здійснюється не на території України, такі доходи з джерелом походження з України звільняються від оподаткування податком на доходи, отримані нерезидентами.

Щодо податку на страхові виплати (страхові відшкодування) нерезидентам, то згідно з п. 160.6 ст. 160 Податкового кодексу страховики або інші резиденти, які здійснюють страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов’язані оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином:

  • у межах договорів з обов’язкових видів страхування, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь фізичних осіб — нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів «Зелена карта» — за ставкою 0%;
  • у межах договорів страхування ризиків за межами України, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь нерезидентів, крім ризиків, зазначених вище, — за ставкою 4% від суми, що перераховується, за власний рахунок страховика у момент здійснення перерахування такої суми.

Зазначимо, що на норму п. 160.6 ст. 160 Податкового кодексу не поширюються міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування, оскільки зазначені доходи не є доходами нерезидента в контексті цієї статті, і податок зі страхових виплат на користь нерезидента сплачується за власний рахунок страховика.

Отже, оскільки суми страхового відшкодування перераховуються юридичній особі — нерезиденту, то в момент здійснення такого перерахування асистанській компанії страховику необхідно сплатити податок в розмірі 4% від суми перерахування за власний рахунок.