Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Відображення в податковому обліку окремих операцій, не пов’язаних зі страхуванням

Чи є правомірним відображення в декларації з податку на доходи (прибуток) страховика прямих витрат страховика, які безпосередньо пов’язані тільки з іншою, не страховою, діяльністю?


Відповідно до Перехідних положень Податкового кодексу у страховика на 2011 р. об’єктом оподаткування від діяльності, не пов’язаної зі страхуванням, є прибуток від такої діяльності, що визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду від іншої діяльності на суму витрат, понесених при здійсненні такої діяльності.

Зазвичай у діяльності будь-якої страхової компанії є витрати, які не можна повністю віднести ані до витрат, понесених страховиком під час здійснення ним операцій зі страхування, ані до витрат, понесених під час здійснення операцій, не пов’язаних зі страхуванням. При цьому завжди є варіант прямого підрахування витрат за окремими операціями страховика.

Пунктом 152.11 ст. 152 Податкового кодексу визначено, що платники податку, дохід (прибуток) яких повністю та/або частково звільнено від оподаткування цим податком, до складу витрат, пов’язаних з отриманням доходу (прибутку), який не звільняється від оподаткування, не включають витрати, пов’язані з отриманням такого звільненого доходу (прибутку).

Крім того, сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що використовуються для отримання такого звільненого доходу (прибутку), не враховується у сумі витрат, пов’язаних з отриманням доходу (прибутку), що не звільняється від оподаткування.

Цією самою нормою передбачено: якщо основні засоби використовуються для отримання звільненого доходу (прибутку) та інших доходів (прибутків), які підлягають оподаткуванню згідно з розділом ІІІ Податкового кодексу розділом на загальних підставах, витрати платника податку підлягають збільшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходів (прибутків), що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом на загальних підставах, відноситься до загальної суми доходів (прибутків) з урахуванням звільнених. Аналогічно відбувається розподіл витрат, що одночасно пов’язані як з діяльністю, дохід (прибуток) від провадження якої звільняється від оподаткування, так і з іншою діяльністю.

Отже, зазначений пункт можна застосувати в податковому обліку страховика при оподаткуванні прибутку від іншої діяльності в цілях визначення витрат, що одночасно пов’язані зі страховою та іншою його діяльністю.

Щодо прямих витрат страховика, не пов’язаних зі страховими операціями, то пп. 156.2.1 п. 156.2 ст. 156 Податкового кодексу передбачено особливості визначення прибутку страховика, що здійснює страхування життя, і тільки в частині розподілу на довгострокове страхування життя та інше страхування життя.

Водночас відповідно до п. 156.3 ст. 156 Податкового кодексу страховики зобов’язані вести окремий облік доходів і витрат, пов’язаних з отриманням прибутку, що звільняється від оподаткування або оподатковується за ставкою нижчою, ніж визначена п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу.

Тому для відображення в податковому обліку окремих операцій, не пов’язаних зі страхуванням, страховик може декларувати в податковій звітності як розподілені витрати, так і прямі, як це здійснювалося раніше за нормами Порядку, затвердженого наказом № 146.

Так, до прямих витрат страховика можна віднести комісійну винагороду торговцям цінних паперів, втрати від курсових різниць, не пов’язаних з перерахунком страхових резервів та їх активів, суми коштів або вартість товарів, добровільно перерахованих (переданих) до неприбуткових організацій з обмеженням 4% від оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, заробітну плату фахівців, що займаються лише кредитно-депозитними операціями, тощо.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42