Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Податковий облік операцій з продажу іноземної валюти у страховика

Чи включається до складу витрат страховика у 2011 р. від’ємна курсова різниця між доходом від продажу іноземної валюти та її балансовою вартістю у повній сумі чи з урахуванням коефіцієнта розподілу витрат, понесених при здійсненні ним страхової та іншої діяльності?


Підпунктом 153.1.4 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу встановлено, що у разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від’ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, металів або вартістю на дату здійснення операції, якщо її було проведено після дати звітного балансу.

Згідно з п. 156.3 ст. 156 Податкового кодексу страховики зобов’язані вести окремий облік доходів і витрат, пов’язаних з отриманням прибутку, що звільняються від оподаткування або оподатковуються за ставкою нижчою, ніж визначена п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу.

Тому для відображення у податковому обліку окремих операцій, не пов’язаних зі страхуванням, страховик може декларувати в податковій звітності як розподілені за питомою вагою, так і прямі витрати. Розрахунок частки інших витрат з урахуванням питомої ваги доходу від діяльності, не пов’язаної зі страхуванням, у загальному доході страховика наведено в додатку «Розрахунок частки інших витрат» (ІВ) до рядка 07 декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, затвердженої наказом № 97.

Оскільки продаж іноземної валюти у страховика може бути пов’язано як з необхідністю здійснення страхових операцій (виплата страхового відшкодування), так і з операціями, не пов’язаними зі страхуванням (будь-які господарські операції), від’ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю іноземної валюти включається до витрат страховика з урахуванням питомої ваги розподілу витрат і відображається у рядку 07.2.1 табл.2 додатка ІВ до декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.