Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Податковий облік коштів, перерахованих страховиком до неприбуткової організації

Страховик має намір перерахувати до неприбуткової організації кошти. Який саме оподатковуваний прибуток повинен брати до уваги страховик з метою обчислення суми, яка може бути включена до складу його витрат?


Підпунктом 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу передбачено, що суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у ст. 157 Податкового кодексу в розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, включаються до складу витрат платника податку на прибуток.

У даному випадку платником податку на прибуток є страховик, прибуток якого відповідно до п. 8 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу в 2011 р. оподатковується шляхом сплати податку за ставкою 3% суми страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, отриманих (нарахованих) протягом звітного періоду за договорами страхування, співстрахування та перестрахування ризиків на території України або за її межами. Тобто страхова діяльність у поточному році, як і в попередніх роках, оподатковується податком з доходів від страхової діяльності.

При цьому прибуток страховика, отриманий від провадження діяльності, не пов’язаної зі страхуванням, оподатковується за загальною ставкою в розмірі 23%.

Таким чином, у разі перерахування страховою компанією в 2011 р. неприбутковим організаціям коштів їх сума з метою включення до складу витрат платника податку на прибуток не повинна перевищувати 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, тобто прибутку, одержаного від діяльності, не пов’язаної зі страхуванням.