Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Податкові наслідки розірвання договору довгострокового страхування

Які податкові наслідки передбачено Податковим кодексом для платників податку на прибуток (страховиків та страхувальників) у разі розірвання договору довгострокового страхування життя чи недержавного пенсійного забезпечення?


Нормами Податкового кодексу продовжено застосування пільгового режиму в частині віднесення до витрат платників податків-роботодавців страхових платежів, які сплачуються ними на користь своїх працівників за договорами довгострокового страхування життя або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення.

Згідно з п. 142.2 ст. 142 Податкового кодексу, якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник цього податку зобов’язаний сплачувати за власний рахунок добровільні внески на страхування (недержавне пенсійне забезпечення) найманої ним фізичної особи, то такий платник податку має право включити до складу витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, загальний обсяг якої не перевищує 25% заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.

При цьому сума таких платежів не може перевищувати розмірів, визначених у розділі IV Податкового кодексу, протягом такого податкового періоду, а саме: граничного розміру доходу, який дає право на застосування податкової соціальної пільги, тобто суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на коефіцієнт 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (пп. 169.4.1 п.169.4 ст. 169 Податкового кодексу).

У разі порушення вимог договору довгострокового страхування життя чи недержавного пенсійного забезпечення у Податковому кодексі, як і під час дії Закону про прибуток, передбачено відповідальність та відповідні санкції до платників податку.

Щодо платника податку-роботодавця, який достроково розриває договір довгострокового страхування життя чи недержавного пенсійного забезпечення найманих працівників або порушує інші вимоги до таких договорів, встановлені Податковим кодексом, зокрема нормою пп. 14.1.52 п. 14.1 ст. 14, та який відповідно збільшив витрати у порядку, передбаченому п. 142.2 ст. 142 цього Кодексу, встановлено особливі правила включення до його доходів попередньо сплачених страхових внесків, що були віднесені до витрат, із нарахуванням у встановленому порядку пені в розмірі 120% облікової ставки Нацбанку України (пп. 156.2.2 п. 156.2 ст. 156 Податкового кодексу).