Новини

Як за новими правилами враховуватимуться витрати платника податку при визначенні об’єкта оподаткування?

Підпунктом 14.1.27 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що витрати — це сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

Насамперед зауважимо, що як чинними на сьогодні нормами Закону про прибуток, так і нормами Податкового кодексу передбачено, що платник податку має право включити до складу витрат лише ті витрати, які безпосередньо пов'язані з його господарською діяльністю.

Витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються з витрат операційної діяльності та інших прямих витрат.

До витрат операційної діяльності належить собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, яка, зокрема, складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме: прямих матеріальних витрат; прямих витрат на оплату праці; амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг; вартості придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг; інших прямих витрат, у тому числі витрат з придбання електричної енергії, включаючи реактивну (п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу).

Зазначимо, що витрати, які формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг (п. 138.4 ст. 138 Податкового кодексу). Інші витрати визнаватимуться витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Як і в чинному Законі про прибуток (пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5), витрати, що враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку та інших документів, установлених розділом II Податкового кодексу.


«Гаряча» телефонна лінія за участю директора Департаменту
адміністрування податку на
 прибуток та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів) ДПА України
Наталії ХОЦЯНІВСЬКОЇ