Новини

Підприємство придбало цінні папери та деривативи і не реалізувало їх, в результаті чого станом на 01.01.2010 р. виник від’ємний фінансовий результат. Чи застосовується положення п. 22.4 ст. 22 Закону про прибуток при обліку операцій з цінними паперами? В яких рядках декларації з податку на прибуток підприємства за 2010 р. відображається від’ємний фінансовий результат операцій з цінними паперами та деривативами?

Операції з придбання та продажу цінних паперів належать до операцій особливого виду. Підпунктом 7.6.1 п. 7.6 ст. 7 Закону про прибуток визначено, що платник податку веде окремий податковий облік фінансових результатів операцій з цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами участі, іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю та сертифікатами фондів операцій з нерухомістю) і деривативами у розрізі окремих видів цінних паперів, а також фондових та товарних деривативів. При цьому облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.

Інші витрати та доходи такого платника податку, крім витрат та доходів за операціями з цінними паперами (корпоративними правами) та деривативами, зазначеними у пп. 7.6.1 п. 7.6 ст. 7 Закону про прибуток, беруть участь у визначенні об'єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, установлених цим Законом.

Відповідно до пп. 7.6.3 п. 7.6 ст. 7 Закону про прибуток під терміном «витрати» слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю цінних паперів та деривативів як компенсація їх вартості.

До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, що виникає у зв'язку з таким придбанням.

Під терміном «доходи» слід розуміти суму коштів або вартість майна, отриману (нараховану) платником податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів та деривативів, збільшену на вартість будь-яких матеріальних цінностей чи нематеріальних активів, які передаються платнику податку в зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням (пп. 7.6.4 п. 7.6 ст. 7 Закону про прибуток).

До складу доходів включається також сума будь-якої заборгованості платника податку, яка погашається у зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням.

Враховуючи те, що від'ємний фінансовий результат операцій з цінними паперами не є від'ємним значенням об'єкта оподаткування, положення п. 22.4 ст. 22 Закону про прибуток не застосовуються для цілей ведення окремого обліку операцій з цінними паперами.

Отже, у разі виникнення від'ємного значення за операціями з цінними паперами такий від'ємний результат переноситься на зменшення загальних фінансових результатів за операціями з цінними паперами у порядку, визначеному ст. 6 Закону про прибуток.

У декларації з податку на прибуток підприємства від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року від операцій з цінними паперами та деривативами, який сформовано станом на 01.01.2010 р., відображається в додатку К3 до рядка 01.4 декларації, яка подається за підсумками 2010 р., у рядках 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 та 7.3 без будь-яких обмежень.


«Гаряча» телефонна лінія за участю директора Департаменту
адміністрування податку на
 прибуток та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів) ДПА України
Наталії ХОЦЯНІВСЬКОЇ

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42