Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Пільги шахтарів у пенсійному забезпеченні

Пільгові пенсії призначаються за нормами Закону про пенсійне страхування у разі досягнення пенсійного віку та за наявності трудового стажу, передбаченого Законом про пенсійне забезпечення.

При визначенні права на пенсійне забезпечення шахтарів застосовується ст. 14 Закону про пенсійне забезпечення, якою передбачено, що працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин), пов’язаних з видобутком вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників, — за Списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 25 років, а працівники провідних професій на цих роботах (робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виймальних машин) — якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 20 років.

Такий cамий порядок пенсійного забезпечення поширюється і на працівників, безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) на шахтах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, що реструктуруються або перебувають у стадії ліквідації, але не більше двох років.

За наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і 7 років 6 місяців у жінок за кожний повний рік цих робіт пенсійний вік, передбачений ст. 12 Закону про пенсійне забезпечення, зменшується на один рік.

Відповідно до Роз’яснення № 8 працівникам, зайнятим на підземних роботах, які мають не менше 10 років стажу роботи, що дає право на пенсію незалежно від віку згідно зі ст. 14 Закону про пенсійне забезпечення, але не відпрацювали повного стажу, передбаченого цією статтею, пенсія незалежно від віку може призначатися за наявності не менше ніж 25 років стажу підземної роботи із зарахуванням до стажу:

  • кожного повного року роботи гірником очисного вибою, прохідником, забійником на відбійних молотках — за 1 рік — 3 місяці;
  • кожного повного року роботи, передбаченої у відповідних розділах Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, які дають право на пільгове пенсійне забезпечення, — за 9 місяців.

Список робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно від віку, при безпосередній зайнятості протягом повного робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин), пов’язаних з видобутком вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, строком не менше 25 років, затверджено постановою № 202.

Крім ст. 14 Закону про пенсійне забезпечення пільги при призначенні пенсій шахтарям передбачено ст. 13 зазначеного Закону — право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, — за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць: чоловіки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах; жінки — після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, пенсія на пільгових умовах призначається зі зменшенням віку, передбаченого ст. 12 Закону про пенсійне забезпечення, на 1 рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам і на 1 рік 4 місяці — жінкам.

Згідно з Порядком № 383 при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються списки, чинні на період роботи особи. При цьому до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати внесення цієї посади чи професії до списків.

Відповідно до частини четвертої ст. 24 Закону про пенсійне страхування за кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Наприклад, якщо особа має 30 років 4 місяці стажу, в тому числі 20 років працювала за Списком № 1, то її страховий стаж становитиме 50 років 4 місяці, а коефіцієнт страхового стажу з урахуванням величини оцінки 1 року страхового стажу 1,35 — 0,6795 (50 х 12 + 4 х 1,35) : 1200.

Крім того, час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи зі шкідливими умовами праці, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах.

Згідно із Законом № 2636 час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або обіймала посаду, яка передбачала право на пенсію на пільгових умовах до набрання чинності Законом про пенсійне забезпечення або на пенсію за віком на пільгових умовах до набрання чинності Законом про пенсійне страхування.

Час навчання у професійно-технічному навчальному закладі й час проходження строкової військової служби, що зараховується до пільгового стажу, не повинно перевищувати наявного стажу роботи, який дає право на пенсію на пільгових умовах.

Щодо розміру пенсій цим особам, то як було зазначено вище, право на пенсію визначається нормами Закону про пенсійне забезпечення, а розмір пенсії за віком встановлюється за нормами Закону про пенсійне страхування і залежить від тривалості страхового стажу, величини заробітку, з якого було сплачено страхові внески, коефіцієнтів страхового стажу та заробітку, часу виходу на пенсію. Що більше заробітна плата, з якої сплачено внески до Пенсійного фонду, та страховий стаж, то більше розмір пенсії.

Крім того, Законом № 345 передбачено, що мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менше 15 років для чоловіків і 7 років 5 місяців для жінок, за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи у розмірі 80% середньої заробітної плати шахтаря, але не менше ніж три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Дія зазначеного Закону поширюється на працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, і працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості (далі — шахтарів) — за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і членів їх сімей.

Отже, у разі якщо розмір пенсії шахтаря, обчислений з урахуванням страхового стажу та заробітку, не досягає трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, держава йому гарантує зазначений мінімальний розмір.

На сьогодні мінімальний розмір пенсії шахтаря становить 2292 грн. (764 грн. х 3). У разі зміни зазначеного прожиткового мінімуму буде перераховано й мінімальний розмір пенсії.