Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Запитання — відповіді

Зарахування періоду роботи до пільгового стажу

З 25.05.88 р. по 16.06.92 р. чоловік працював маляром на роботах з нітрофарбами, нітролаками. Чи буде зараховано цей період до пільгового стажу за Списком № 2?


Порядком № 383 передбачено, що при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються списки, чинні на період роботи особи.

У період роботи чоловіка діяв Список № 2, до розділу ХХХІІІ якого включено малярів, зайнятих на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки.

Порядком № 637 передбачено, що у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників.

У довідці має бути зазначено періоди: роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано таку довідку.

Визначення класу небезпеки лакофарбового матеріалу провадиться за класом небезпеки найтоксичнішого компонента, що входить до його складу, як правило, з класу небезпеки органічного розчинника.

Отже, у разі надання відповідної довідки підприємства цей період буде зараховано до пільгового стажу за Списком № 2.

Крім того, відповідно до п. «б» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, — за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць, зокрема, чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах.

Чоловікам, які мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими та важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку, передбаченого ст. 12 вищезазначеного Закону, на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи.

 

Зарахування періоду служби при оформленні пенсії зі зменшенням пенсійного віку

Чоловік працював на виробництві зі шкідливими умовами праці за Списком № 1 з 14.09.78 р. по 05.11.79 р. (про що є відповідна довідка). Звільнений у зв'язку з призовом до армії, де служив з 12.11.79 р. по 26.11.81 р. Після демобілізації 18.12.81 р. був прийнятий на це саме виробництво, де працював до 13.08.82 р. Чи буде зараховано два роки служби в армії до пільгового стажу при оформленні пенсії зі зменшенням пенсійного віку?


Пункт «а» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення передбачає, що право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, — за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць: чоловіки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах; жінки — після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, пенсія на пільгових умовах призначається зі зменшенням віку, передбаченого ст. 12 Закону про пенсійне забезпечення, на 1 рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам і на 1 рік 4 місяці — жінкам.

Законом № 2636 передбачено, що час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, який дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або обіймала посаду, що передбачала право на пенсію на пільгових умовах до набрання чинності Законом про пенсійне забезпечення або на пенсію за віком на пільгових умовах до набрання чинності Законом про пенсійне страхування.

У разі якщо пільговий стаж чоловіка набуто лише до 01.01.92 р., то при визначенні права на пільгову пенсію застосовуються норми ст. 100 Закону про пенсійне забезпечення, згідно з якими особам, які відпрацювали до набрання чинності цим Законом на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, передбачених раніше чинним законодавством, пенсії за віком призначаються за таких умов:

  • особам, які мають на день набрання чинності зазначеним Законом (01.01.92 р.) повний стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах, пенсії у розмірах, передбачених цим Законом, призначаються відповідно до вимог за віком і стажем, встановлених раніше чинним законодавством;
  • особам, які не мають повного стажу роботи зі шкідливими та важкими умовами праці, вік, необхідний для призначення пенсії відповідно до ст. 12 Закону про пенсійне забезпечення, зменшується пропорційно наявному стажу в порядку, передбаченому статтями 13, 14 цього Закону, виходячи з вимог цього стажу, встановлених раніше чинним законодавством.

Пунктом 109 Положення № 590 передбачено, що до роботи, зазначеної у Списку № 1, прирівнюється, зокрема, служба у складі Збройних Сил СРСР.

При призначенні пенсій на пільгових умовах і в пільгових розмірах військова служба прирівнювалася за вибором заявника до роботи, що передувала службі або слідувала за нею. Цей порядок застосовувався і в тому випадку, коли між роботою та військовою службою мало місце навчання у вищих або середніх спеціальних навчальних закладах.

Отже, за наведених обставин (у разі документального підтвердження) фактичний стаж роботи чоловіка за Списком № 1 становить 1 рік 9 місяців 18 днів, тому до пільгового стажу може бути зараховано військову службу протягом 1 року 9 місяців 18 днів (у кількості, що не перевищує наявного пільгового стажу). Тому пільговий стаж за Списком № 1 становить лише 3 роки 7 місяців 2 дні, що є менше половини необхідного пільгового стажу. А отже, право на зменшення пенсійного віку відсутнє.

 

Пенсія за вислугу років

Чи має право на призначення пенсії за вислугу років музичний керівник дитячого будинку?


Відповідно до ст. 12 Закону № 2628 дошкільний навчальний заклад (дитячий будинок) інтернатного типу забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного та шкільного віку, які перебувають у родинних стосунках та утримуються за рахунок держави. Переліком № 909 передбачені музичні керівники в дошкільних навчальних закладах. Однак розділом 1 «Освіта» цього Переліку дитячі будинки зазначені окремо (не у складі дошкільних навчальних закладів), і посаду музичного керівника в цих закладах Переліком № 909 не передбачено.

Отже, підстав для зарахування до спеціального стажу періоду роботи музичним керівником в дитячому будинку немає.

 

Призначення пенсії працівникам льотно-випробного складу

Який порядок зарахування до спеціального стажу часу проходження військової служби та часу навчання при призначенні пенсії за вислугу років за нормами Закону про пенсійне страхування особам льотно-випробного складу?


Відповідно до п. 5 Порядку № 418 до вислуги років працівникам льотно-випробного складу, зокрема, зараховується: час служби на посадах льотного складу Збройних сил колишнього СРСР і України в порядку, встановленому для призначення пенсій військовослужбовцям; час навчання у вищих і середніх навчальних закладах авіації, якщо цьому передувала робота на посадах льотного складу (льотчикам-випробувачам, штурманам-випробувачам незалежно від цієї умови), — за фактичною тривалістю навчання, в інших випадках — за фактичною кількістю годин нальоту; час навчання у школі льотчиків-випробувачів (центрі підготовки льотного складу) — у подвійному розмірі за умови участі їх у випробних польотах.

Документом, на підставі якого зараховується військова служба на зазначених посадах, є довідка військового комісаріату чи послужний список військовослужбовця. Час навчання зараховується на підставі диплома (довідок) про період навчання та в разі необхідностіданих про участь у випробних польотах та про кількість годин нальоту.

 

Урахування періоду навчання при призначенні пенсії по інвалідності

Особу визнано інвалідом за загальним захворюванням у 20 років. Який стаж їй необхідно мати для призначення пенсії? Чи буде враховано період навчання особи в технікумі з 2004 по 2005 р.?


Обов'язковою умовою для призначення пенсії по інвалідності за загальним захворюванням за нормами Закону про пенсійне страхування є наявність страхового стажу від 2 до 5 років (залежно від віку на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією).

Так, особи, визнані інвалідами до досягнення 23 років включно, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу 2 роки.

Період навчання особи в технікумі починаючи з 01.01.2004 р. до страхового стажу не зараховуватиметься, оскільки студенти не є застрахованими особами. Водночас вони мають право укласти договір добровільного страхування (за періоди починаючи з 01.01.2004 р.з дня набрання чинності Законом про пенсійне страхування, ст. 12 якого передбачено порядок та умови укладання такого договору).

 

Дата встановлення зміненого розміру пенсії

З 2008 р. по травень 2011 р. чоловіка було визнано інвалідом ІІ групи за загальним захворюванням. Під час повторного огляду у МСЕК (20 травня цього року) визнано інвалідом І групи. З якого часу розмір його пенсії буде визначено за І групою інвалідності?


У разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується з дня цієї зміни. Якщо особа визнана інвалідом нижчої групи, пенсія виплачується за попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу інвалідності. Оскільки при черговому переогляді чоловіка визнано інвалідом вищої групи, пенсію за І групою має бути встановлено з 20.05.2011 р.

 

Визначення розміру пенсій по інвалідності

Як визначається розмір пенсії по інвалідності? Чи правда, що навіть якщо інвалід не досягнув пенсійного віку, проте має 20 чи 25 років стажу і звільнений з роботи, у нього є право на повну пенсію? Чи може пенсіонер обирати вид розрахунку пенсії?


Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам I групи — 100% пенсії за віком; інвалідам II групи — 90% пенсії за віком; інвалідам III групи — 50% пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону про пенсійне страхування.

За наявності у непрацюючих інвалідів II і III груп 25 років страхового стажу — у чоловіків, та 20 років — у жінок, за їх вибором пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу зараховується також на загальних підставах період з дня встановлення інвалідності до досягнення особою пенсійного віку (для чоловіків 60 років, для жінок55). У разі обчислення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком (100%) цей період до страхового стажу не зараховується.

Пенсіонер має право обирати варіант розрахунку пенсії. Оскільки зазвичай йому самому складно прорахувати її розмір, спеціалісти управлінь Пенсійного фонду в районах і містах за допомогою програмного забезпечення обчислюють розмір пенсії за обома варіантами і рекомендують пенсіонеру більш доцільний.

 

Надбавки та підвищення до пенсії по інвалідності

Чи встановлюються до пенсії по інвалідності надбавки та підвищення? Хто має право на надбавку до пенсії на догляд?


До пенсії по інвалідності встановлюються надбавки, підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною, тобто всі ті доплати, які встановлені чинним законодавством України.

Крім того, постановою № 265 визначено, що у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (з 01.04.2011 р. — 764 грн.), таким особам встановлюється доплата у сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Право на встановлення надбавки на догляд до пенсії мають: інваліди I групи; одинокі інваліди II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку; одинокі інваліди III групи, які досягли пенсійного віку; одинокі одержувачі пенсій за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду, та пенсіонери, які отримують пенсію відповідно до Закону про пенсійне страхування, Закону № 2262 (крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону № 1727).

Розмір надбавки на догляд становить 50 грн.