Новини

Місцеві податки і збори — звітуємо за новими формами податкових декларацій

Відповідно до статей 266 та 268 Податкового кодексу наказом № 1014 затверджено форми податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору.

Затверджені форми податкових декларацій дають змогу платникам податків, податковим агентам здійснювати розрахунок податкових зобов'язань та подавати до органів ДПС податкові розрахунки та перерахунки за уніфікованими формами та при виявленні помилки у показниках раніше поданих розрахунків подавати уточнюючий розрахунок та уточнювати свої податкові зобов'язання зі сплати податку за минулі періоди.

Згідно з пп. 1 п. 2 Прикінцевих положень Податкового кодексу визнано таким, що втратив чинність, Декрет № 56-93 та накази ДПА України, які затверджувалися відповідно до норм цього Декрету.

Базовий податковий період для збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору дорівнює календарному кварталу, а сума зборів сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно).

Відповідно до пп. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу податкові декларації зазначених місцевих зборів подаються платниками до органів ДПС протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Остаточна сума податкового зобов'язання, обчислена згідно з податковою декларацією за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується платником самостійно протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом для подання податкової декларації, тобто протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Заповнення податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору платником слід здійснювати з урахуванням таких рекомендацій.

Заголовна частина розрахунку

У заголовних частинах розрахунків (рядок 1) обов'язково відображаються вид розрахунку — звітний, новий звітний або уточнюючий (проставляється позначка «Х») та звітний період (проставляється позначка «Х»), за який подається розрахунок.

Крім того, у клітинці в рядку 1.1.Т платником зазначається номер декларації, який проставляється наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій.

У рядку 2 позначкою «Х» зазначається період, за який подається декларація.

У рядку 3 заголовної частини заповнюються клітинки лише у разі подання уточнюючої декларації.

Щодо символів, то всі пояснення до заповнення декларацій містяться у примітках після таблиці декларації.

Платник податків повинен заповнити рядки 4 — 8 цієї форми декларації та зазначити обов'язкові реквізити платника збору, зокрема коди згідно з ЄДРПОУ, КВЕД, КОАТУУ та код органу місцевого самоврядування. Зазначається місцезнаходження платника та найменування органу ДПС, до якого подається декларація.

Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору подається платником у розрізі об'єктів оподаткування, які знаходяться в межах одного об'єкта адміністративно-територіального поділу України (в межах одного об'єкта за КОАТУУ).

Наведемо фрагментарні приклади заповнення декларацій з місцевих зборів. Дані, що використовуються у цих розрахунках, є умовними.