Новини

За якою формою працівники повинні подавати заяву на застосування податкової соціальної пільги?

Згідно з Порядком подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затверд-женим постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. №  1227, платник податку подає роботодавцю заяву про обрання місця застосування податкової соціальної пільги (за текстом — ПСП) за встановленою державною податковою службою формою. При цьому форму заяви про застосування пільги встановлено наказом ДПА України від 30.09.2003 р. № 461 «Щодо затвердження форм заяв і повідомлення з питань отримання (застосування) ПСП, а також порядку інформування платників податку» (за текстом — наказ № 461), який втратив чинність згідно з наказом ДПА України від 24.12.2010 р. №  1023 «Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми Повідомлення про наявність зазначених порушень» (за текстом — наказ № 1023). Наказом № 1023 форму заяви про застосування пільги не затверджено.

Отже, працівники подають роботодавцю заяву про застосування ПСП у довільній формі. Водночас можливо рекомендувати для зручності платникам податку подавати таку заяву за зразком, затвердженим наказом № 461, але із зазначенням реквізитів, що відповідають нормам ст. 169 Податкового кодексу.


«Гаряча лінія» за участю заступника директора Департаменту
оподаткування доходів фізичних осіб ДПС України
начальника
Управління адміністрування податків на доходи фізичних осіб Сергія НАУМОВА