Інші податки
Тема: ПДФО

Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб дохід у вигляді суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності? Якщо так, то хто є податковим агентом у цьому випадку?

Відповідно до пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 цього Кодексу), зокрема, у вигляді суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності.

Згідно з пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 вищезазначеного Кодексу додаткові блага — це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами цього Кодексу).

Водночас пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу встановлено: якщо кредитор повідомляє платника податку — боржника про анулювання боргу та включає суму анульованого боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано, такий боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації.

Згідно з пп. «б» п. 176.2 ст. 176 цього Кодексу сума доходу платника податку — боржника у вигляді суми анульованого боргу відображається кредитором у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. № 1ДФ за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано, за ознакою доходу «126» (наказ ДПА України від 24.12.2010 р. № 1020).

Платник податку — боржник відповідно до  пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу зобов'язаний до 1 травня року, що настає за звітним, подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, відобразити в ній такий дохід та самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в декларації (п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу).

Однак у разі невиконання кредитором вимог пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 вищезазначеного Кодексу щодо повідомлення боржника про суму анульованого боргу та включення її до податкового розрахунку за ф. № 1ДФ такий кредитор зобов'язаний в повному обсязі виконати обов'язки податкового агента, встановлені п. 176.2 ст. 176 цього Кодексу. При цьому доходи оподатковуються в складі загального місячного оподатковуваного доходу платника податку за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу.


«Гаряча лінія» за участю заступника директора Департаменту
оподаткування доходів фізичних осіб ДПС України
начальника
Управління адміністрування податків на доходи фізичних осіб Сергія НАУМОВА