ПДВ

Подання податкової звітності з ПДВ та сплата узгоджених податкових зобов’язань

Періодичність подання податкової звітності з ПДВ

У зв'язку з набранням чинності Податковим кодексом змінено порядок подання податкової звітності з ПДВ.

Так, відповідно до п. 202.1 ст. 202 Податкового кодексу звітним (податковим) періодом для всіх платників ПДВ є календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал.

Квартальний податковий період згідно з п. 202.2 ст. 202 Податкового кодексу на період з 01.01.2011 р. до 01.01.2016 р. можуть вибрати платники податку, які відповідно до пп. «б» п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток.

При цьому заява про вибір квартального податкового періоду подається до податкового органу разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року, тобто за грудень 2011 р. Отже, квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року (з І кварталу 2012 р.).

Водночас відповідно до підрозділу 8 розділу XX Податкового кодексу з 01.01.2011 р. до внесення змін до розділу XIV цього Кодексу оподаткування суб'єктів малого підприємництва здійснюється згідно з Указом № 727/98.

Цим Указом усім платникам єдиного податку, у тому числі й тим, які одночасно є платниками ПДВ, установлено квартальний податковий період подання звітності, у тому числі з ПДВ. При цьому зазначеним Указом не передбачено такого податкового періоду, як місяць.

Враховуючи норми Указу № 727/98, платники ПДВ, які є суб'єктами спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та є платниками єдиного податку за ставкою 6%, подають податкові декларації щокварталу.

Заява про застосування квартального податкового періоду такими платниками не подається, з моменту переходу на загальну систему оподаткування застосовується місячний податковий період.

Для новозареєстрованих платників податку незалежно від того, добровільною чи обов'язковою була їх реєстрація, можливості застосування квартального податкового періоду Податковим кодексом не передбачено.

Таким чином, у 2011 р. право на щоквартальне подання податкової звітності з ПДВ зберігається лише за платниками єдиного податку, які сплачують єдиний податок за ставкою 6% і є зареєстрованими платниками ПДВ. Усі інші платники ПДВ подають податкову звітність з ПДВ щомісяця.

Терміни подання декларації з ПДВ

Підпунктом 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу визначено, що податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків), — протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Аналогічну норму для ПДВ передбачено ст. 203 Податкового кодексу, п. 203.1 якої визначено, що декларація з ПДВ подається за базовий звітний (податковий) період, який дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Для звітного (податкового) періоду, що дорівнює календарному кварталу, окремих правил подання звітності з ПДВ ст. 203 Податкового кодексу не встановлено, а тому термін подання таких декларацій визначається за правилами, встановленими пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу, згідно з яким податкова декларація за базовий (звітний) період, який дорівнює календарному кварталу, подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Отже, податкову декларацію з ПДВ за IV квартал 2010 р. необхідно було подати не пізніше 09.02.2011 р.

У разі коли дата подання декларації припадатиме на святковий (вихідний) день, для визначення граничного терміну її подання слід керуватись п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу, абзацом першим якого визначено, що якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

У 2011 р. на підставі цієї норми переноситимуться терміни подання декларацій за січень (з 20 на 21 лютого), лютий (з 20 на 21 березня), липень (з 20 на 22 серпня), жовтень (з 20 на 21 листопада).

Сплата узгодженої суми податкових зобов'язань

Відповідно до абзацу першого п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, установлених зазначеним Кодексом.

Згідно з п. 57.3 ст. 57 Податкового кодексу у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 — 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого терміну такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

При цьому Податковий кодекс на відміну від Закону про погашення зобов'язань не передбачає перенесення строку сплати податкового (грошового) зобов'язання у разі, коли останній день сплати такого зобов'язання припадає на вихідний або святковий день.

Отже, у випадку визначення податкового (грошового) зобов'язання органом ДПС граничним днем сплати буде 10-й календарний день, що настає за днем отримання платником відповідного податкового повідомлення-рішення та/або за днем узгодження податкового (грошового) зобов'язання, а у випадку самостійного визначення податкового зобов'язання у податковій декларації (звітній/новій звітній) — 10-й календарний день, що настає за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом для подання такої податкової декларації.

Пунктом 203.2 ст. 203 Податкового кодексу визначено, що платник ПДВ зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації з ПДВ, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого п. 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.

Враховуючи вищевикладене, останнім днем сплати податкових зобов'язань з ПДВ, самостійно визначених платником у податковій декларації з ПДВ, буде 30-й календарний день, що настає за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (для платників, які подають звітність щомісяця), та 50-й календарний день, що настає за останнім днем звітного (податкового) кварталу (для платників, які подають звітність щокварталу).

Отже, сплатити суму податкових зобов'язань за податковою декларацією з ПДВ за грудень 2010 р. необхідно не пізніше 30 січня 2011 р., а за податковою декларацією за IV квартал 2010 р.не пізніше 19.02.2011 p., a враховуючи те, що зазначені дати припадають на неділю (30.01.2011 р.) та суботу (19.02.2011 p.), сплата податкових зобов'язань має бути здійснена до їх настання.

Так само уважно повинні відноситись платники і до сплати податкових зобов'язань за березень (30 квітня припадає на суботу), червень (30 липня — субота), вересень (30 жовтня — неділя), III квартал (19 листопада — субота). Якщо ці дні для банківських установ будуть вихідними, сплатити податкові зобов'язання краще до настання граничного терміну сплати.