ПДВ

Зміни в застосуванні спеціального режиму оподаткування ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників та сплата узгоджених податкових зобов’язань

У зв'язку з набранням чинності Податковим кодексом з 01.01.2011 р. відбулися зміни в застосуванні спеціального режиму оподаткування ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників.

Відтепер для них визначено механізм акумулювання сум ПДВ на спеціальних рахунках, що залишаються в їх розпорядженні, який регулюється Порядком № 11.

Відкриття сільськогосподарським підприємством спеціального рахунку в установі банку

Після переходу на спеціальний режим оподаткування згідно з п. 2 Порядку № 11 сільськогосподарське підприємство зобов'язане відкрити спеціальний рахунок в установі банку протягом одного звітного періоду, подавши до установи банку копію свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ, завірену в установленому порядку відповідним органом ДПС.

Платники ПДВ, які на момент набрання чинності Порядком  № 11 були зареєстровані суб'єктами спеціального режиму оподаткування, зобов'язані відкрити рахунок в установі банку до 01.02.2011 р.

У п. 3 заяви про засвідчення копій свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість за формою № 2-РК (додаток 3 до Положення № 978) сільськогосподарським підприємством робиться відмітка «для установи банку». Органом ДПС видається копія спеціального свідоцтва зі спеціальним записом у лівій верхній частині «Копія для установи банку» та робиться відмітка про видачу копії у журналі реєстрації платників податку на додану вартість за формою № 2-РЖ (додаток 4 до Положення № 978).

У разі виключення платника з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування такий платник зобов'язаний закрити спеціальний рахунок в установі банку протягом одного місяця.

Копія спеціального свідоцтва не повертається органу ДПС одночасно з поверненням спеціального свідоцтва або поданням відповідної заяви платником до податкових органів у разі анулювання реєстрації, заміни чи втрати спеціального свідоцтва.

Подання податкових декларацій суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ

Відповідно до абзацу першого п. 3 Порядку № 11 сільськогосподарське підприємство на підставі даних бухгалтерського та податкового обліку веде реєстри виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді, складає податкову декларацію і в строки, встановлені ст. 203 Податкового кодексу, подає її разом з копіями записів у зазначених реєстрах за відповідний період в електронному вигляді до органу ДПС.

Згідно з п. 209.13 ст. 209 Податкового кодексу на такі підприємства покладено обов'язок подавати податкову декларацію у строки та в порядку, встановлені для інших платників податку. Так, відповідно до п. 203.1 ст. 203 Податкового кодексу податкова декларація подається за звітний (податковий) місяць протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

При цьому неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків) платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори згідно з п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, а за ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, — 1020 грн.

Сплата (перерахування) сільськогосподарським підприємством суми ПДВ

Згідно з абзацом другим п. 3 Порядку № 11 сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) сільськогосподарським підприємством відповідно до податкової декларації за операціями з постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 і 2204 30, які поставляються підприємствами первинного виноробства), тобто різниця між сумою податкового зобов'язання за звітний (податковий) період та сумою податкового кредиту за такий період перераховується сільськогосподарським підприємством з поточного рахунку на спеціальний рахунок у строки, встановлені ст. 203 Податкового кодексу для перерахування суми ПДВ до державного бюджету.

Відповідно до п. 203.2 цієї статті платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого п. 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.

При цьому відповідальність за порушення правил сплати (перерахування) податків передбачено п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу, а саме: якщо платник податків не сплачує суми самостійно визначеного грошового зобов'язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

  • при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;
  • при затримці понад 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

Також слід враховувати, що факт перерахування сільськогосподарським підприємством на спеціальний рахунок сум ПДВ засвідчують копії платіжних доручень, подані до органу ДПС за місцем реєстрації підприємства не пізніше останнього календарного дня місяця, що настає за звітним (податковим) періодом.

Відповідальність за нецільове використання суми ПДВ

Щодо відповідальності сільськогосподарського підприємства за нецільове використання суми ПДВ (абзац другий п. 4 Порядку № 11), то використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору (обов'язкового платежу) додатково до штрафів, передбачених п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу, тягне за собою стягнення до бюджету суми податків, зборів (обов'язкових платежів), що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги. Сплата штрафу не звільняє таких осіб від відповідальності за умисне ухилення від оподаткування (п. 123.2 ст. 123 Податкового кодексу).

Надання сільськогосподарськими підприємствами іншим господарствам послуг з використанням сільськогосподарської техніки

Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого відповідно до п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75% вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського господарства відповідно до пп. 209.15.2 п. 209.15 ст. 209 Податкового кодексу поширюється на такі види діяльності:

  • виробництво продукції рослинництва;
  • виробництво продукції тваринництва;
  • надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з використанням сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг).

У межах діяльності у сфері сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами можуть надаватись послуги, зазначені в підпунктах 209.17.14 та 209.17.15 п. 209.17 ст. 209 Податкового кодексу:

  • надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту (01.41.0 КВЕД);
  • надання послуг у тваринництві (01.42.0 КВЕД).

Отже, обсяги постачання перелічених послуг, що надані суб'єктами спеціального режиму оподаткування в умовах дії Податкового кодексу іншим сільськогосподарським підприємствам — суб'єктам спеціального режиму оподаткування з використанням сільськогосподарської техніки, відображаються у податковій декларації з ПДВ, в якій відображаються результати діяльності з постачання сільськогосподарської продукції, а обсяги постачання сільськогосподарських послуг, наданих іншим суб'єктам господарювання, які не є суб'єктами спеціального режиму оподаткування, або наданих без використання сільськогосподарської техніки, відображаються суб'єктами спеціального режиму оподаткування у податковій декларації з ПДВ, згідно з якою здійснюються розрахунки з бюджетом.