ПДВ

Оподаткування ПДВ операцій з постачання відходів і брухту чорних та кольорових металів, зернових і технічних культур

Вивчаючи Податковий кодекс, не можна залишити поза увагою розділ XX. Підрозділ 2 цього розділу визначає особливості справляння ПДВ для окремих видів операцій на певний термін. Наразі детально розглянемо тимчасові правила оподаткування операцій з постачання відходів і брухту чорних та кольорових металів, зернових і технічних культур, деревини, в тому числі в режимі експорту.

Визначення податкових зобов'язань та застосування пільгового режиму оподаткування

Відповідно до п. 15 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу тимчасово, до 01.01.2014 р., операції з постачання відходів і брухту чорних і кольорових металів, зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 (крім товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00), технічних культур товарних позицій 1205 і 1206, крім їх першого постачання сільськогосподарськими підприємствами — виробниками зазначених товарів, деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД, у тому числі операції з імпорту таких товарів, звільняються від оподаткування ПДВ.

Таким чином, в доповнення до переліку операцій з постачання товарів та послуг, перелічених у ст. 197 Податкового кодексу, маємо додатковий перелік товарів, операції з постачання яких звільняються від оподаткування.

Відразу ж слід зазначити, що відповідно до терміна «постачання товарів», визначення якого наведено у пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу, такі операції не розмежовують залежно від напряму продажу товару. Операцією з постачання вважатиметься і продаж товару на митній території України, і поставка товару на експорт.

Отже, звільнення від оподаткування для перелічених груп товарів установлюється і для операцій з їх постачання на митній території України, і для їх постачання на експорт (з урахуванням винятків).

Це підтверджено і абзацом другим п. 15 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу, яким визначено, що у разі вивезення в митному режимі експорту таких товарів нульова ставка не застосовується, крім операцій з експорту зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206, щодо яких нульова ставка застосовується до 01.07.2011 р.

Фактично ця норма встановлює виняток з правила, наведеного у п. 195.2 ст. 195 Податкового кодексу, яким визначено, що у разі, якщо операції з постачання товарів звільнено від оподаткування на митній території України відповідно до положення розділу V Кодексу, до операцій з експорту таких товарів (супутніх послуг) застосовується нульова ставка. Слід зазначити, що порівняно з аналогічною нормою Закону про ПДВ п. 195.2 ст. 195 Податкового кодексу встановлено фактично її повну протилежність, адже відповідно до п. 6.3 ст. 6 цього Закону до операцій з експорту товарів, звільнених від оподаткування на митній території України, нульова ставка не застосовувалася.

Таким чином, починаючи з 01.01.2011 р. і до 01.01.2014 р. звільнення від оподаткування ПДВ поширюється на операції з:

  • постачання на митній території України відходів і брухту чорних та кольорових металів, зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 (крім товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00), технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 та деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД;
  • імпорту відходів і брухту чорних та кольорових металів, зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 (крім товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00), технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 та деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД;
  • експорту відходів і брухту чорних і кольорових металів та деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД.

До операцій з експорту зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 застосовується нульова ставка, але лише до 01.07.2011 р.

З 01.07.2011 р. до 01.01.2014 р. експорт зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 звільнятиметься від оподаткування ПДВ.

Виняток становлять лише операції з експорту зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00, які підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою без будь-яких обмежень щодо періоду застосування нульової ставки податку.

Операції з постачання на митній території України та операції з імпорту зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 підлягають оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за повною ставкою.

Операції з першого постачання зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 сільськогосподарськими підприємствами — виробниками таких культур також оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за повною ставкою, на відміну від операцій з першого постачання відходів і брухту чорних і кольорових металів виробниками таких відходів, які звільняються від оподаткування ПДВ.

Визначаючи, чи має постачальник зернових або технічних культур статус сільськогосподарського товаровиробника, а також те, чи є він їх виробником, платнику, який здійснює придбання таких товарів, слід враховувати таке.

Відповідно до п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу для цілей оподаткування ПДВ сільськогосподарським підприємством вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах. При цьому питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальному обсязі такої діяльності має становити не менш як 75% вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно. Таке сільськогосподарське підприємство реєструється суб'єктом спеціального режиму оподаткування та отримує відповідне свідоцтво в органі ДПС.

При цьому відповідно до пп. 209.15.5 п. 209.15 ст. 209 зазначеного Кодексу сільськогосподарська продукція, виготовлена на давальницьких умовах, для сільськогосподарського підприємства вважатиметься продукцією власного виробництва лише в тому випадку, якщо сировину для виробництва продукції на давальницьких умовах вирощено, відгодовано, виловлено або зібрано (заготовлено) безпосередньо платником податку — суб'єктом спеціального режиму оподаткування.

Враховуючи вищезазначене, якщо операції з постачання зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 (крім товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00) і технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 здійснюються сільськогосподарським підприємством, яке відповідає вимогам, визначеним п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу, і ці зернові культури є продукцією власного виробництва такого сільськогосподарського товаровиробника, такі операції оподатковуються ПДВ за ставкою 20%.

Вищенаведені особливі правила оподаткування ПДВ діють до 01.01.2014 р.

Формування податкового кредиту

При формуванні податкового кредиту слід враховувати таке:

  • пунктом 198.4 ст. 198 Податкового кодексу визначено, що у разі якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не належать до податкового кредиту такого платника;
  • у статті 199 цього Кодексу викладено правила пропорційного віднесення сум податку до складу податкового кредиту;
  • абзацом третім п. 199.6 ст. 199 Податкового кодексу встановлено, що податковий кредит не зменшується в разі постачання платником податку відходів і брухту чорних та кольорових металів, які утворилися в такого платника внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібрання (демонтажу) ліквідованих основних фондів та інших подібних операцій.

Операції з постачання відходів і брухту чорних та кольорових металів і деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД. Платники податку, які здійснюють операції з постачання відходів і брухту чорних та кольорових металів і деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД як на митній території України, так і на експорт, не мають права на формування податкового кредиту, якщо операції з постачання таких товарів (з урахуванням дати першої з подій, перелічених у п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу) здійснюватимуться ними на митній території України в період з 01.01.2011 р. до 01.01.2014 р., тобто в режимі звільнення від оподаткування.

При цьому якщо за операціями з виготовлення чи придбання зазначених груп товарів у попередніх податкових періодах (до 1 січня 2011 р.) було отримано податковий кредит, то при здійсненні операцій з постачання таких товарів суми податкового кредиту мають бути перераховані відповідно до правил, встановлених п. 198.4 ст. 198 Податкового кодексу (дата коригування податкового кредиту в цьому випадку визначається за датою першої з подій, перелічених у п. 187.1 ст. 187 зазначеного Кодексу).

Винятком є лише витрати зі сплати податку, понесені платником у зв'язку із здійсненням ним операцій з постачання відходів і брухту чорних та кольорових металів, які утворилися у такого платника внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібрання (демонтажу) ліквідованих основних фондів та інших подібних операцій. У цьому разі податковий кредит не зменшується (абзац третій п. 199.6 ст. 199 Кодексу).

Операції з постачання зернових культур товарних позицій 10011008 та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206. Платники податку — сільськогосподарські товаровиробники, здійснюючи операції з першого постачання зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206, формують власний податковий кредит за витратами, понесеними у зв'язку з вирощуванням (виробництвом) таких культур, у загальновстановленому порядку.

Платники податку — посередники, які здійснюють придбання зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206, не мають права на формування податкового кредиту, якщо операції з постачання таких товарів (з урахуванням дати першої з подій, перелічених у п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу) здійснюватимуться ними на митній території України в період з 01.01.2011 р. до 01.01.2014 р., тобто в режимі звільнення від оподаткування.

При цьому якщо зернові культури товарних позицій 1001 — 1008 та технічні культури товарних позицій 1205 і 1206 були придбані такими платниками до 01.01.2011 р. і за операціями з такого придбання було отримано податковий кредит, такі суми податкового кредиту мають бути перераховані відповідно до правил, встановлених пп. 198.4 ст. 198 Податкового кодексу (дата коригування податкового кредиту в цьому випадку визначається за датою першої з подій, перелічених у п. 187.1 ст. 187 Кодексу).

Формування податкового кредиту за операціями з придбання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 здійснюється у загальновстановленому порядку, оскільки на операції з їх постачання не поширюється звільнення від оподаткування.

У разі постачання зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 на експорт в період з 01.01.2011 р. до 01.07.2011 р. із застосуванням нульової ставки ПДВ суми ПДВ, сплачені (нараховані) при їх придбанні, включаються до складу податкового кредиту незалежно від дати придбання таких зернових культур.

У разі постачання зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 на експорт після 01.07.2011 р. і до 01.01.2014 р. у зв'язку з тим, що у зазначений період такі операції звільнено від оподаткування, якщо за операціями з такого придбання було отримано податковий кредит, такі суми податкового кредиту мають бути перераховані відповідно до правил, встановлених п. 198.4 ст. 198 Податкового кодексу (дата коригування податкового кредиту в цьому випадку визначається за датою першої з подій, перелічених у п. 187.1 ст. 187 Кодексу). Якщо зернові культури придбано у платника податку — посередника без ПДВ, податковий кредит при здійсненні операцій з такого придбання не формується.

Пропорційне формування податкового кредиту. Усі зазначені правила та обмеження щодо формування податкового кредиту поширюються також на товари/послуги (незалежно від дати їх придбання), що використовуються платниками в процесі здійснення операцій з постачання товарів, наведених у п. 15 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу.

Платники податку, які одночасно здійснюють операції, звільнені від оподаткування, та операції, які підлягають оподаткуванню за ставкою 20% чи 0% (наприклад, реалізація в одному звітному періоді зернових культур товарних позицій 1001 — 1008, в тому числі зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00), зобов'язані дотримуватися правил формування податкового кредиту, визначених ст. 199 Податкового кодексу, в частині пропорційного розподілу податкового кредиту.

Насамкінець слід зазначити, що порядок пропорційного розподілу податкового кредиту не є нововведенням в оподаткуванні. Згадаймо пп. 7.4.3 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ, який передбачав можливість включення до складу податкового кредиту лише тієї частки сплаченого (нарахованого) при придбанні товарів (послуг) ПДВ, яка відповідала частці використання таких товарів (послуг) в оподатковуваних операціях звітного періоду. Також наголосимо, що питання пропорційного розподілу податкового кредиту детальніше розглядатиметься у наступних публікаціях.