Інші податки
Тема: ПДФО

Оподаткування дивідендів

Який порядок оподаткування дивідендів у 2011 р.?


Відповідно до пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохід у вигляді дивідендів (крім дивідендів, визначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу).

Оподаткування дивідендів регулюється п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу. Згідно з пп. 170.5.3 цього пункту дивіденди, нараховані платнику податку емітентом корпоративних прав — резидентом, що є юридичною особою, оподатковуються за ставкою, визначеною у п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу, крім дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, які згідно з пп. 153.3.7 п. 153.3 ст. 153 цього Кодексу прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням.

При цьому згідно з пп. 170.5.4 п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу зазначені доходи остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок.

Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу, є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування (виплату), включаючи того, що сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав (підпункти 170.5.1 та 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 зазначеного Кодексу).

Відповідно до пп. 170.5.4 цього пункту доходи у вигляді дивідендів остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок. Згідно з пп. «б» п. 176.2 ст. 176 цього Кодексу податкові агенти, які нараховують та виплачують дохід фізичним особам, зобов’язані подавати у строки, встановлені зазначеним Кодексом для податкового кварталу, якщо інше не визначено нормами цього Кодексу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з нього податку до органу ДПС за місцем свого розташування. Податкові агенти, які нараховують та виплачують дохід фізичним особам у вигляді дивідендів, відображають таку суму у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку під ознакою «109» (дана ознака діє з 01.04.2011 р.). При цьому окремого податкового розрахунку резидента, що нараховує дивіденди платникам податку на доходи фізичних осіб, нормами Податкового кодексу не передбачено.