Податок на прибуток

Кошти, сплачені кадровому агентству з пошуку персоналу

Підприємство (платник податків за загальною системою) здійснює господарську діяльність у сфері надання медицинських послуг. Для пошуку кваліфікованих фахівців підприємство скористалося послугами агентства з пошуку персоналу. Чи включається сума коштів, сплачена агентству, до складу валових витрат?


Відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону про прибуток під валовими витратами виробництва та обігу слід розуміти суму будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Господарська діяльність — будь-яка діяльність особи, спрямована на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філіали, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на користь першої особи (п. 1.32 ст. 1 Закону про прибуток).

Підпунктом 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону про прибуток установлено, що суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) i охороною праці, у тому числі витрати на придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 — 5.7 ст. 5 цього Закону, включаються до складу валових витрат.

Водночас слід пам'ятати про те, що не відносяться до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення податкового обліку (пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону про прибуток).

Таким чином, витрати, понесені платником податку, пов'язані з пошуком персоналу, включаються до складу валових витрат підприємства за умови доведення зв'язку цих витрат з веденням господарської діяльності платника та наявності документів, що підтверджують такі витрати.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42