Податок на прибуток

Щорічна 25-відсоткова норма прискореної амортизації основних фондів

Виробниче підприємство (виготовлення цегли) використовує у своїй діяльності техніку та обладнання, які швидко зношуються. Чи можна скористатися нормами прискореної амортизації основних фондів групи 3 на наступний податковий рік?


Під амортизацією основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахувань (пп. 8.1.1 п. 8.1 ст. 8 Закону про прибуток). Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду в такому розмірі (в розрахунку на податковий квартал): група 1 — 2%; група 2 — 10%; група 3 — 6%; група 4 — 15% (пп. 8.6.1 п. 8.6 ст. 8 цього Закону).

Для цілей оподаткування амортизація поділяється на звичайну, бонусну та прискорену.

Звичайною вважається амортизація основного фонду, що здійснюється за нормами, встановленими пп. 8.6.1 п. 8.6 ст. 8 зазначеного Закону.

Бонусна амортизація — це амортизація основного фонду, яка передбачає віднесення частки витрат на його придбання (спорудження) до складу валових витрат платника податку та подальшої амортизації частки витрат, що залишається після такого віднесення (залишкової вартості основного фонду), за загальними правилами та нормами, встановленими пп. 8.6.1 п. 8.6 ст. 8 Закону про прибуток.

Прискореною вважається амортизація основного фонду, що здійснюється за подвійними нормами, встановленими пп. 8.6.1 п. 8.6 ст. 8 цього Закону (крім основного фонду групи 4).

Зауважимо, що вищезазначені види амортизації застосовуються для літакобудівної промисловості (п. 5 ст. 3 Закону № 1814-VI).

Підстави для застосування бонусної або прискореної амортизації визначаються виключно Законом про прибуток. Якщо в інших податкових законах вживається термін «амортизація», то вона вважається звичайною.

Щодо застосування промисловими підприємствами прискореної амортизації відповідно до пп. 8.6.5 п. 8.6 ст. 8 Закону про прибуток, то зазначена пільга втратила чинність згідно з рішенням № 18.

Отже, враховуючи викладене, скористатися правом на застосування щорічної 25-відсоткової норми прискореної амортизації основних фондів групи 3 на наступний податковий рік підприємство не може.