Інші податки
Тема: ПДФО, Приватні підприємці

Відсутність первинних документів у фізичної особи — підприємця тягне за собою накладення штрафу

Чи передбачено відповідальність за відсутність первинних документів у фізичної особи — платника фіксованого податку?


Згідно з п. 6 ст. 128 Господарського кодексу громадянин-підприємець зобов’язаний вести облік результатів своєї підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства та своєчасно подавати до податкових органів декларації про доходи, інші необхідні відомості для нарахування податків та інших обов’язкових платежів, сплачувати податки та інші обов’язкові платежі в порядку і в розмірах, установлених законом.

Відповідно до ст. 14 Декрету про прибутковий податок громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів, одержаних від цієї діяльності, за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту.

Згідно з п. 1 вищезазначеної статті у разі сплати фіксованого податку платник такого податку звільняється від ведення обов’язкового обліку доходів і витрат. При цьому фізичні особи — платники фіксованого податку можуть вести облік доходів і витрат у будь-якій зручній для них формі, що не вимагає будь-якої реєстрації.

Таким чином, фізичні особи — підприємці — платники фіксованого податку звільняються від обов’язкового ведення обліку доходів та витрат, але вони мають право вести спрощений облік доходів та витрат у будь-якій зручній для них формі. При цьому слід зазначити, що фізичні особи — підприємці — платники фіксованого податку не звільняються від обов’язку щодо наявності підтвердних документів на товар, який реалізується. У разі виявлення факту відсутності первинних документів органи ДПС застосовують до фізичних осіб — підприємців — платників фіксованого податку штрафну санкцію відповідно до п. 121.1 ст. 121 Податкового кодексу.

Згідно із цим пукнктом незабезпечення платником податків зберігання первинних документів облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст. 44 цього Кодексу строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених Податковим кодексом, — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн.