Податок на прибуток

Безповоротна фінансова допомога, надана платнику податку

Директор надав підприємству безповоротну фінансову допомогу для погашення заборгованості з податків і зборів. Як оформляється така операція та чи підлягає оподаткуванню податком на прибуток?


Відповідно до пп. 1.22.1 п. 1.22 ст. 1 Закону про прибуток безповоротна фінансова допомога — це сума коштів, передана платнику податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод.

Операції з надання безповоротної фінансової допомоги оформляються договором дарування, норми щодо якого регулюються статтями 717 — 728 Цивільного кодексу.

При цьому в разі якщо предметом договору є валютні цінності на суму, яка перевищує 50-кратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (850 грн.), то такий договір укладається у письмовій формі й підлягає нотаріальному посвідченню (ст. 719 Цивільного кодексу).

Після укладення договору дарування кошти, отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги, оприбутковуваються в касу підприємства на підставі прибуткового касового ордера.

Щодо оподаткування таких коштів, то відповідно до норм пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону про прибуток безповоротна фінансова допомога у податковому обліку визнається доходом з інших джерел та підлягає оподаткуванню податком на прибуток у звітному періоді її отримання.