Інші податки

Сума коштів або вартість майна, отримана платником податку

Згідно з рішенням Київської міської ради юридичній особі надано в оренду земельну ділянку за рахунок віднесених до запасу лісових земель (яка була в користуванні комунального підприємства, що входить до складу КО «Київзеленбуд»). Юридичною особою було заподіяно збитки, які згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації компенсовані на користь КО «Київзеленбуд». Чи включається до складу валових доходів КО «Киїзеленбуд» сума коштів, отриманих на відшкодування збитків землекористувача, заподіяних вилученням лісових земель?


Відповідно до ст. 156 Земельного кодексу при вилученні (викупі), тимчасовому зайнятті лісових земель і чагарників для потреб, не пов'язаних з лісогосподарським виробництвом, при встановленні обмежень для використання земельних ділянок, а також при ситуації, коли лісові землі та чагарники приводяться у не придатний для використання стан, нанесені збитки повинні відшкодовуватися землекористувачам.

Згідно з пунктами 1 та 2 Порядку № 284 власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості грунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у не придатний для використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

Абзацом третім п. 3 Порядку № 284 встановлено, що відшкодуванню, зокрема, підлягає вартість лісових і дерево-чагарникових насаджень.

Розміри збитків визначаються комісіями, створеними Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад. Результати роботи комісій оформляються відповідними актами та затверджуються органами, які створили ці комісії.

Відповідно до п. 4 Порядку № 284 розміри збитків визначаються в повному обсязі згідно з реальною вартістю майна на момент заподіяння збитків, проведених витрат на поліпшення якості земель (з урахуванням ринкової або відновної вартості).

Збитки відшкодовуються власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, підприємствам, установам, організаціям та громадянам, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше місяця після затвердження актів комісій, а при вилученні (викупі) земельних ділянок — після прийняття відповідною радою рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок у період до видачі документа, що посвідчує право на земельну ділянку підприємства, установи, організації або громадянина (п. 5 Порядку № 284).

Відповідно до пп. 4.2.3 п. 4.2 ст. 4 Закону про прибуток не включаються до складу валового доходу платника податку суми коштів або вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду або внаслідок задоволення претензій у порядку, встановленому законодавством як компенсація прямих витрат або збитків, понесених таким платником податку в результаті порушення його прав та інтересів, що охороняються законом, у разі якщо вони не були віднесені таким платником податку до складу валових витрат або відшкодовані за рахунок коштів страхових резервів.

Отже, кошти, отримані КО «Київзеленбуд» як компенсація за заподіяні збитки землекористувача, не підлягають включенню до складу валових доходів згідно з пп. 4.2.3 п. 4.2 ст. 4 Закону про прибуток.

Водночас з метою оподаткування КО «Київзеленбуд» не зменшує скоригований прибуток на суму амортизаційних відрахувань на основні фонди, придбані (створені) ним за рахунок таких коштів, та не збільшує валові витрати.