Інші податки

Сума вартості продукції, відвантаженої платником податку

Підприємство — платник податку на загальній системі оподаткування відвантажило свою продукцію фізичній особі з відстроченням платежу. Чи існують які-небудь особливості оподаткування такої операції? Зокрема, в який період сума вартості продукції включається до складу валових доходів: під час відвантаження чи під час отримання коштів?


Відносини платників податку, що перебувають на загальній системі оподаткування, з особами, що не є платниками податку на прибуток або сплачують цей податок за іншими ставками, регулюються нормами пп. 7.4.3 п. 7.4 ст. 7 Закону про прибуток.

Так, відповідно до зазначених норм дохід, отриманий платником податку від продажу товарів (робіт, послуг) особам, які не є платниками податку на прибуток або сплачують податок на прибуток за іншими, ніж платник податку, ставками, визначається виходячи із договірних цін, але не менших за звичайні ціни на такі товари (роботи, послуги), що діяли на дату такого продажу.

Звичайною ціною вважається ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору. Якщо не доведено зворотнє, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню справедливих ринкових цін.

Справедлива ринкова ціна — це ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати за відсутності будь-якого примусу, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) (п. 1.20 ст. 1 Закону про прибуток).

Враховуючи те, що фізичні особи не є платниками податку на прибуток, дохід, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг) фізичним особам, визначається із договірних цін, але не менших за звичайні ціни на такі товари (роботи, послуги), що діяли на дату такого продажу.

Щодо визначення дати збільшення валового доходу, то керуючись нормами пп. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закону про прибуток, датою збільшення валового доходу визначено дату, що припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата отримання коштів від покупця (замовника) в оплату товарів (робіт, послуг), або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) — дата фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку.

Таким чином, незважаючи на те що за умовами договору існує домовленість щодо відстрочення платежу, суму вартості продукції слід включити до складу валових доходів у звітному періоді її відвантаження.