Новини

Податок на прибуток підприємств (запитання-відповіді)

Кошти, сплачені кадровому агентству з  пошуку персоналу

Підприємство (платник податків за загальною системою) здійснює господарську діяльність у сфері надання медицинських послуг. Для пошуку кваліфікованих фахівців підприємство скористалося послугами агентства з пошуку персоналу. Чи включається сума коштів, сплачена агентству, до складу валових витрат?

 

Щорічна 25-відсоткова норма прискореної амортизації основних фондів

Виробниче підприємство (виготовлення цегли) використовує у своїй діяльності техніку та обладнання, які швидко зношуються. Чи можна скористатися нормами прискореної амортизації основних фондів групи 3 на наступний податковий рік?

 

Сума винагороди, сплачена пов'язаний особі — нерезиденту

Підприємство виплатило роялті пов'язаний особі — нерезиденту. Чи існують будь-які обмеження щодо включення суми виплати до складу валових витрат?

 

Безповоротна фінансова допомога, надана платнику податку

Директор надав підприємству безповоротну фінансову допомогу для погашення заборгованості з податків і зборів. Як оформляється така операція та чи підлягає оподаткуванню податком на прибуток?

 

Сума коштів або вартість майна, отримана платником податку

Згідно з рішенням Київської міської ради юридичній особі надано в оренду земельну ділянку за рахунок віднесених до запасу лісових земель (яка була в користуванні комунального підприємства, що входить до складу КО «Київзеленбуд»). Юридичною особою було заподіяно збитки, які згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації компенсовані на користь КО «Київзеленбуд». Чи включається до складу валових доходів КО «Киїзеленбуд» сума коштів, отриманих на відшкодування збитків землекористувача, заподіяних вилученням лісових земель?

 

Сума вартості продукції, відвантаженої платником податку

Підприємство — платник податку на загальній системі оподаткування відвантажило свою продукцію фізичній особі з відстроченням платежу. Чи існують які-небудь особливості оподаткування такої операції? Зокрема, в який період сума вартості продукції включається до складу валових доходів: під час відвантаження чи під час отримання коштів?

 

Визнання дати доходів

Чи зміняться правила визнання дати доходів від продажу товарів (робіт, послуг) з набранням чинності розділом III Податкового кодексу?