Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
39
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
03.02.2012, № 5

Директор Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів ДПС України Володимир Юрченко: «Діяльність Центру змінюється відповідно до етапів реформування органів ДПС»

Адміністрування податків і зборів в умовах реформування податкового законодавства ставить надзвичайно високі вимоги до працівників податкової служби, які мають оперативно приймати відповідальні рішення щодо платників податків для забезпечення надходжень коштів до держбюджету. Високого рівня професійної підготовки податківців можна досягти завдяки ефективному функціонуванню системи підвищення кваліфікації, яка має забезпечувати безперервне й системне оновлення та поглиблення знань і вмінь, а також постійне фахове вдосконалення працівників. Саме ці завдання протягом понад 11 років успішно виконує Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів ДПС України. Про нововведення в діяльності Центру розповідає його директор Володимир ЮРЧЕНКО.


— Володимире Володимировичу, Центр перепідготовки було створено у 2000 році для податківців у часи кардинального оновлення податкового законодавства в державі. Процес реформ у системі оподаткування триває донині. Уже понад рік Україна живе за Податковим кодексом. Чи змінились у зв’язку з цим напрями діяльності Центру?

 — Напрями діяльності Центру змінюються відповідно до етапів реформування органів ДПС. Ми постійно переглядаємо навчальні програми залежно від змін українського законодавства. Наразі наші зусилля спрямовано насамперед на підвищення кваліфікації податківців, на фахове вдосконалення та оновлення знань і вмінь державних службовців, поліпшення їх правової, економічної, управлінської підготовки в умовах дії Податкового кодексу України на основі передового вітчизняного та зарубіжного досвіду. За 2011 рік у Центрі підвищили кваліфікацію 842 слухача за 17 напрямами, серед яких такі актуальні на сьогодні, як:

  • апеляційне узгодження податкових зобов’язань в адміністративному порядку;
  • організація боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;
  • економічний аналіз податкових надходжень у діяльності органів ДПС України;
  • контроль за відшкодуванням ПДВ;
  • боротьба з корупцією тощо.

Науково-методичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення навчального процесу в нашому Центрі організовано на рівні кращих світових аналогів. Відповідно, надання методичної та консультаційної допомоги органам ДПС з питань перепідготовки та підвищення кваліфікації здійснюється на базі новітніх світових досягнень. Водночас разом з профільними департаментами ДПС України ми постійно працюємо над актуалізацією чинних та розробкою нових навчальних програм і навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації податківців. Зокрема, останнім часом активізували роботу з проведення спільних конференцій, семінарів з представниками різних зацікавлених міністерств і відомств.

— Підвищення кваліфікації можна назвати модним віянням в усіх сферах суспільного життя держави. Водночас дедалі частіше виникають дебати з приводу ефективності подібних центрів. У цьому зв’язку як Ви оцінюєте рівень знань слухачів?

— Контроль якості підвищення кваліфікації кадрів здійснюється на основі єдиних критеріїв і методів відповідно до законодавства у сфері освіти з урахуванням міжнародних стандартів.

Якість навчання за професійною програмою визначається оцінкою результатів роботи кожного слухача. Перевірка та оцінка знань слухачів дають змогу керувати навчальним процесом, визначати напрями та шляхи його удосконалення, підвищувати ефективність навчання. Контроль знань слухачів Центру здійснюється в три етапи — вступний, поточний та підсумковий.

Вступний контроль покликаний визначити рівень знань, умінь і навичок, якими володіють слухачі, з метою визначення ступеня їх готовності до сприйняття нового матеріалу відповідно до навчально-тематичних планів. Вступний контроль знань проводиться у формі тестування за результатами докурсової самостійної підготовки.

Поточний контроль має на меті визначення якості засвоєння навчального матеріалу та стадій досягнення навчальних цілей та здійснюється у формі тестування за результатами засвоєння матеріалу загальної складової навчально-тематичних планів.

Підсумковий контроль проводиться для визначення якості засвоєння навчальної програми, а також для загальної оцінки результатів навчання.

Комплексний контроль знань слухачів у системі підвищення кваліфікації кадрів дає змогу об’єктивно оцінити рівень отриманих теоретичних знань, розвитку творчого мислення, ступінь формування навичок самостійної роботи, уміння застосовувати отримані знання у вирішенні практичних завдань.

— Ритми життя сучасного суспільства вимагають постійного оновлення набутих знань. Яких змін останнім часом зазнали навчальні програми Центру?

— Програми постійно оновлюються. Професійна програма підвищення кваліфікації працівників ДПС України розрахована на 216 годин. Варіативна частина програми щороку погоджується з податковою службою. Значна увага приділяється самостійній роботі слухачів, у якій обов’язково мають бути відображені актуальні проблемні питання за місцем роботи слухача. Випускники також навчаються за програмами тематичних постійно діючих і короткотермінових семінарів за актуальною тематикою. Зокрема, минулого року було проведено 12 семінарів з роз’яснення положень Податкового кодексу, реорганізації податкових органів із залученням керівників і спеціалістів ДПС України та відомих аудиторських фірм, в яких взяли участь 909 осіб. Останнім часом фахівцями нашого Центру також розроблено три нових курси з податкового менеджменту, оновлено матеріали восьми існуючих курсів, розроблено та впроваджено нову систему написання та оцінювання випускних робіт, складено три нові блоки вступних тестових завдань з податкового менеджменту. З метою кращого забезпечення навчального процесу, оновлення та розвитку вмінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності на державній службі, Центром організовано та здійснено випуск наукового часопису «Теорія і практика підвищення кваліфікації (аспекти державної податкової служби)» та «Інформаційно-аналітичного бюлетеня».

— Останнім часом дедалі більшою популярністю користується дистанційна форма освіти. Якого розвитку вона набула у Центрі?

— Чинна система підвищення кваліфікації персоналу органів ДПС не може повною мірою задовольнити потреби податкової служби без впровадження у навчальний процес дистанційної форми навчання. Ця форма з кожним роком стає дедалі актуальнішою, оскільки забезпечує якісну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації максимальної кількості фахівців по всій території України з мінімальними затратами. До того ж завдяки цій формі навчання є можливість одержувати знання без відриву від основної діяльності.

Сприятливими факторами для її впровадження є високий рівень інформатизації податкової служби та наявність потужної корпоративної інформаційно-аналітичної системи.

Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів ДПС України спільно з департаментами ДПС України розроблено та за професійною програмою підвищення кваліфікації  успішно реалізується дистанційний курс «Економічний аналіз у діяльності органів ДПС України».

Впровадження дистанційної форми навчання в систему підвищення кваліфікації персоналу ДПС України базується на системному підході, який спрямовано на забеспечення цілісності навчального процесу та підвищення кваліфікації і є для Центру перспективним напрямом діяльності.

— Повернемося до тих, хто «міцний горішок» знань намагається «розкусити» безпосередньо в стінах Центру. Які умови Ви пропонуєте для навчання, проживання та відпочинку слухачів?

— У Центрі — належні сучасні умови для підвищення кваліфікації працівників органів ДПС України. У розпорядженні слухачів є 20 робочих кабінетів та 11 сучасних навчальних аудиторій, 5 комп’ютерних класів на 73 робочі місця. Конференц-зала на 240 осіб дає змогу проводити заходи різної форми складності (офіційні прийоми, семінари, тренінги, наради, конференції).

Працює бібліотека з читальною залою на 20 осіб, їдальня — на 100 осіб, медичний кабінет. На сьогодні фонд бібліотеки забезпечений достатньою кількістю літератури з питань державного управління, державного регулювання економіки, системи оподаткування, менеджменту, адміністрування податків і зборів. Постійно поповнюється електронний каталог бібліотеки, картотека газетно-журнальних статей.

Створено належні умови й для проживання слухачів. Гуртожиток готельного типу може прийняти одночасно 210 осіб у дво- та тримісних номерах і номерах «люкс» і «напівлюкс», обладнаних холодильниками та телевізорами.

Разом з профільними департаментами ДПС України ми й надалі робитимемо все можливе для організації навчального процесу в Центрі на найвищому рівні.


Розмову вів Сергій СОБУЦЬКИЙ,
serhiy@visnuk.com.ua