Інші податки
Тема: ПДФО

Про звільнення від обкладення ПДФО суми держпідтримки на будівництво чи придбання доступного житла

На сьогодні в Україні діють дві бюджетні програми забезпечення громадян доступним житлом.

Перша програма: «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» (КПКВК 2751190) реалізується згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 р. № 140 та від 29.02.2012 р. № 193, якими затверджено Порядок забезпечення громадян доступним житлом (далі - Порядок № 140) та Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла (далі - Порядок № 193), відповідно.

Порядком № 140 визначено механізм забезпечення громадян доступним житлом відповідно до Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 рр., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1249.

Забезпечення громадян доступним житлом здійснюється шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою 30% від вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або наданні пільгового іпотечного житлового кредиту.

Порядком № 193 визначено механізм використання коштів, передбачених у держбюджеті за програмою «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла».

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон України, одержувачами бюджетних коштів - Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та її регіональні управління (п. 2 Порядку № 193).

Відповідно до пп. 1 п. 4 Порядку № 193 перелік об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися бюджетні кошти, формується міжвідомчою комісією (далі - Міжвідомча комісія), яку створено згідно з Порядком забезпечення громадян доступним житлом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 р. № 140. Положення про Міжвідомчу комісію затверд-жено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.06.2011 р. № 75, зареєстрованим у Мін'юсті України 22.06.2011 р. за № 749/19487.

Друга програма: «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» (КПКВК 2751470), у межах виконання якої діє Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. № 343 (далі - Порядок № 343).

Цим Порядком визначено механізм здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими на будівництво (реконструкцію) чи придбання в об'єктах незавершеного будівництва або не реалізованого замовниками (управителями) в об'єктах, прийнятих в експлуатацію після 2009 р., житла (квартири в багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки або майнові права на них).

Статтею 165 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-IV (далі - Кодекс) визначено перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків.

Зокрема, частиною другою абзацу першого пп. 165.1.34 п. 165.1 ст. 165 Кодексу передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків не включається сума державної підтримки на будівництво чи придбання доступного житла, яка надається платнику податку відповідно до законодавства.

Отже, державна підтримка, що реалізується в межах вищезазначених бюджетних програм у вигляді сплати за рахунок державних коштів 30% від вартості житла або у вигляді здешевлення вартості іпотечних кредитів шляхом відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими громадянами, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків.

Крім того, відповідно до пп. 166.3.8 п. 166.3 ст. 166 Кодексу суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та відсотків за ним, належать до переліку витрат, дозволених до включення до податкової знижки.

З метою здійснення контролю за дотриманням платниками норм чинного законодавства згідно з пп. 165.1.34 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, як документальне підтвердження участі у бюджетних програмах забезпечення доступним житлом, обов'язковим є надання платником податків:

у межах реалізації бюджетної програми КПКВК 2751190 - договору про обслуговування коштів для будівництва (придбання) доступного житла, укладеного між громадянином і регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;

у межах реалізації бюджетної програми КПКВК 2751470 - договору про надання часткової компенсації відсотків, укладеного між громадянином, регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та банківською установою, якою надається іпотечний кредит.

Перелік об'єктів будівництва, відібраних для реалізації бюджетних програм забезпечення громадян доступним житлом, який визначається Міжвідомчою комісією Мінрегіону України, оприлюднюється на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (http://minregion.gov.ua) у розділі «Будівництво та архітектура» (рубрика «Державні житлові програми», підрубрика «Доступне житло»).


Заступник Голови А. ІГНАТОВ