Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток

Звільнення від оподаткування

Перелік підприємств і види прибутку, звільнені від оподаткування податком на прибуток, установлено ст. 154 Податкового кодексу.

♦ Відповідно до п. 154.1 ст. 154 Податкового кодексу від оподаткування звільняється прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Зазначимо, що нормами п. 154.1 цієї статті передбачено певні умови, за яких прибуток підприємств та організацій, заснованих громадськими організаціями інвалідів, не підлягає оподаткуванню, а саме:

 • підприємства та організації, засновані громадськими організаціями інвалідів, є їх повною власністю (під повною власністю законодавець має на увазі те, що власність підприємств повинна 100-відсотково належати громадським організаціям інвалідів без інших співвласників);
 • протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік;
 • фонд оплати праці таких інвалідів протягом звітного періоду становить не менше ніж 25% суми загальних витрат на оплату праці;
 • є дозвіл Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів на право користування цією пільгою відповідно до Закону № 875.

Не всі операції, здійснювані підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, звільнено від оподаткування. Зокрема, такі платники податків повинні сплачувати податок на прибуток, отриманий у результаті здійснення операцій, що не є продажем товарів (робіт, послуг), у разі здійснення продажу підакцизних товарів, у разі надання послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що дають повноваження такому платнику податків здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари.

Зауважимо, що пільга щодо податку на прибуток для підприємств громадських організацій інвалідів поширюється тільки на прибуток від продажу товарів (робіт, послуг), за вирахуванням доходів від операцій, які перераховані вище. На інші складові доходу, не класифіковані як доходи від продажу, пільга не поширюється.

♦ Від оподаткування звільняється дохід підприємств, отриманий від продажу на митній території України продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін на такі продукти.

Перелік таких спеціальних продуктів дитячого харчування і порядок віднесення цих продуктів до продукції власного виробництва регламентуються постановою № 859, згідно з якою спеціальні продукти дитячого харчування визнаються продукцією власного виробництва, якщо вони були повністю вироблені в спеціалізованих цехах підприємств незалежно від форм власності на території України з використанням вітчизняної сировини.

До такої сировини, зокрема, належать:

 • молоко, фрукти, овочі, закуплені у вітчизняних товаровиробників за контрактами або у населення, що підтверджується довідками місцевих органів виконавчої влади;
 • плодоовочеві напівфабрикати, крупи та круп'яне борошно, виготовлені на вітчизняних підприємствах з фруктів, овочів і зерна, закуплених згідно з пп. «а» цього пункту.

Водночас не можуть визнаватися продукцією власного виробництва спеціальні продукти дитячого харчування, виготовлені із сировини, плодоовочевих напівфабрикатів, круп та круп'яного борошна, закуплених за імпортом (за винятком вітамінів, компонентів, рисового і вівсяного борошна, які не виробляються в Україні), а також продукти дитячого харчування, закуплені організаціями, які займаються підготовкою їх для продажу (подрібнення партії, формування відправлень, сортування та перепакування), продажем, транспортуванням, зберіганням тощо.

Слід зауважити, що право на застосування пільги щодо оподаткування прибутку, отриманого від продажу на митній території України продуктів дитячого харчування власного виробництва, мають ті підприємства, які виконують такі умови:

 • звільнений від оподаткування прибуток повинен обов'язково спрямовуватися на збільшення обсягів виробництва;
 • звільнений від оподаткування прибуток повинен спрямовуватися на зменшення роздрібних цін продуктів дитячого харчування власного виробництва.

При цьому у разі якщо підприємство — виробник дитячого харчування одержує інші доходи і несе щодо них витрати, такі доходи і витрати окремо обліковуються і відображаються в декларації у загальновстановленому порядку.

♦ Від оподаткування податком на прибуток на період підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему звільняється прибуток Чорнобильської АЕС за умови, що кошти, звільнені від оподаткування, використовуються на фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

При цьому у разі якщо вимоги щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів порушуються, платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до вимог Податкового кодексу (п. 154.3 ст. 154 цього Кодексу).

Пільги щодо оподаткування поширюються на прибуток, отриманий підприємствами за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття» для реалізації міжнародної програми — Плану здійснення заходів на об'єкті «Укриття» відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС. Дія цієї пільги регламентується Законом № 309. Положення про порядок застосування даної пільги затверджено наказом № 276/477. Відповідно до Положення документами, що підтверджують право на пільгове оподаткування, є довідки-підтвердження встановленого зразка, які видаються Мінекономіки України для подання в органи ДПС.

Слід зазначити, що міжнародна технічна допомога має бути обов'язково зареєстрована у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Тільки при дотриманні цього порядку прибуток, зазначений у п. 154.4 ст. 154 Податкового кодексу, звільняється від оподаткування. В інших випадках прибуток оподатковується на загальних підставах за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу з урахуванням п. 10 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу.

♦ Звільняється від оподаткування прибуток, отриманий державними підприємствами «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія» у разі провадження ними діяльності виключно з оздоровлення та відпочинку дітей (п. 154.5 ст. 154 Податкового кодексу).

♦ Право на застосування пільги щодо оподаткування отриманого прибутку мають дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади недержавної форми власності за умови, що такий прибуток отримано від надання освітніх послуг (п. 154.7 ст. 154 Податкового кодексу). Прибуток, отриманий такими закладами від іншої діяльності, оподатковується на загальних підставах.

♦ Звільняється від оподаткування прибуток підприємств паливно-енергетичного комплексу в межах фактичних витрат, що не перевищують загальної річної суми (п. 154.8 ст. 154 Податкового кодексу).

Суть цієї пільги полягає в тому, що прибуток таких платників податку звільняється від оподаткування в межах витрат, передбачених схваленими Національною комісією регулювання електроенергетики України (даліНКРЕ) інвестиційними програмами на капітальні вкладення у визначене будівництво. Також звільняється від оподаткування прибуток таких платників податку в межах сум, спрямованих на повернення кредитів, використаних для фінансування вищезазначених цілей. Причому звільняється від оподаткування прибуток у межах сум тільки тіла кредиту, а кошти на його погашення не враховуються в пільговому оподаткуванні.

Застосовувати таку пільгу повинні платники податку у разі:

 • отримання ліцензії НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та/або постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
 • реалізації інвестиційної програми на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж.

♦ Звільняється від оподаткування прибуток суб'єктів господарювання водо-, теплопостачання та водовідведення в межах витрат, передбачених інвестиційними програмами, погодженими органом місцевого самоврядування (в межах його компетенції) та схваленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (для суб'єктів, регулювання діяльності яких здійснює така комісія), на капітальні інвестиції в будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування зазначених цілей.

♦ Застосування нульової ставки податку на прибуток передбачено п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу.

На період з 1 квітня 2011 р. до 1 січня 2016 р. відповідна група платників податку на прибуток може застосовувати ставку податку 0%. При цьому в зазначеній нормі Кодексу визначено чіткі критерії, яким повинен відповідати платник податку, котрий прийняв рішення скористатися такою пільгою. Так, право на застосування ставки 0% мають платники податку на прибуток, якщо в них:

 • розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує 3 млн. грн.;
 • розмір нарахованої за кожен місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, установлені законом.

Працівник, який перебуває з платником податку в трудових відносинах, — це особа, з якою платник податку уклав трудовий договір відповідно до статей 21 — 24 КЗпП. Статус штатного працівника визначається п. 2.1 Інструкції № 286.

Крім того, право на отримання цієї пільги мають платники податку на прибуток, які відповідають одному з критеріїв, визначених абзацами «а» — «в» п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу, а саме:

 • утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 р.;
 • діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3 млн. грн., та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;
 • які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності Податковим кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 1 млн. грн. та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.

Відповідно до пп. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу під доходом слід розуміти загальну суму доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами. Зауважимо, що обмеження в 3 млн. грн. визначається наростаючим підсумком з початку календарного року (або з дати початку ведення бухгалтерського обліку у разі, якщо платник податку зареєструвався в середині податкового періоду) і закінчується останнім календарним днем такого року.

Щодо розміру мінімальної заробітної плати, то відповідно до ст. 3 Закону про оплату праці мінімальна заробітна плата трактується як законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитись оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється законом України (як правило, законом України про державний бюджет на відповідний рік) або окремим нормативно-правовим актом.

Слід зазначити, що розмір нарахованої заробітної плати відстежуватиметься щомісяця, тому претенденти на таку пільгу повинні збільшувати заробітну плату (як мінімум, до встановленого законодавством рівня мінімальної зарплати) у тому місяці, у якому рівень мінімальної заробітної плати зростає відповідно до законодавства.

Щорічний обсяг задекларованих доходів визначається на підставі поданих таким суб'єктом декларацій до відповідного податкового органу, який у свою чергу прийняв такі декларації та зареєстрував у встановленому порядку.

Щодо кількості штатних працівників, то згідно з пп. 3.2.1 п. 3.2 Інструкції № 286 середньооблікова кількість штатних працівників за місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого — по 28 або 29), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення одержаної суми на кількість календарних днів звітного місяця. Середньооблікова кількість працівників береться до уваги за календарний рік.

У разі якщо хоча б в одному календарному році дані норми перевищуються (дохід становить понад 3 млн. грн. або середньооблікова чисельність працівників є більшою ніж 20 осіб), право на таку пільгу платник податку втрачає, і його дохід оподатковується на загальних підставах.

Щодо новостворених підприємств, то для отримання права на застосування ставки податку на прибуток 0% їм потрібно тільки зареєструватись у встановленому законом порядку. Після такої реєстрації платник податку набуває статусу новозареєстрованого суб'єкта і має право на отримання податкової пільги. У наступні місяці роботи йому необхідно нараховувати як мінімум дві мінімальні заробітні плати кожному працівнику і за результатом звітного податкового періоду його отримані доходи мають не перевищувати 3 млн. грн.

Приклад

Платник податку отримав у І кварталі 1300 тис. грн. доходу, прибуток130 тис. грн., у ІІ1500 тис. грн., прибуток150 тис. грн. (разом за звітне півріччя2800 тис. грн., прибуток280 тис. грн.). У ІІІ кварталі він отримав 1700 тис. грн., прибуток170 тис. грн. (разом за звітні три квартали4500 тис. грн., прибуток450 тис. грн.).

Отже, враховуючи, що платник податку за перші два звітні періоди ліміт отриманого доходу не перевищив, за цей період отриманий прибуток (І квартал — 150 тис. грн., ІІ (наростаючим підсумком) — 280 тис. грн.) оподатковуватиметься за ставкою 0%. Водночас за третій звітний податковий період (три квартали) отриманий дохід перевищив установлений ліміт, тому прибуток, задекларований у цьому звітному періоді (450 тис. грн.), оподатковується за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу (з урахуванням положень п. 10 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу).

♦ Якщо платник податку на прибуток, який застосовує ставку 0%, приймає рішення про виплату дивідендів своїм власникам (акціонерам), то такий платник зобов'язаний сплатити до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток за період, в якому здійснювались нарахування та виплата дивідендів.

Порядок оподаткування дивідендів регламентується пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу. Фактично податок на дивіденди сплачуватиметься платником податку з власного прибутку, оскільки загального податкового зобов'язання з податку на прибуток у такого платника немає.

Зауважимо, що не всі суб'єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати ставку податку на прибуток 0%. До таких, зокрема, належать суб'єкти господарювання, утворені з 01.01.2011 р. шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації, корпоратизації, та суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність, перелічену у п. 2 п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу.