Інші податки
Тема: Адміністрування податків, Перевірки та відповідальність

Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами ДПС перевірок правомірності застосування податкових пільг та їх цільового використання

ДПС України розробила методичні рекомендації для використання органами ДПС при проведенні камеральних та документальних перевірок щодо правильності застосування платником податків податкових пільг та їх цільового використання, а також оформлення матеріалів за їх результатами.

Методичні рекомендації видано з метою підвищення якості адміністрування платників податків, попередження порушень податкового законодавства, встановлення чітких дій працівників податкових органів, спрямованих на якісне обслуговування платників податків, а також поліпшення ефективності контролю за правомірністю застосування платником податків податкових пільг та їх цільового використання і попередження втрат бюджету.

Посібник складається із чотирьох розділів: у першому подано загальні положення; другий містить особливості порядку проведення камеральної перевірки податкової звітності із сум податкових пільг; третій присвячено організації та проведенню документальних планових (позапланових) виїзних (невиїзних) перевірок; у четвертому йдеться про оформлення результатів перевірок.

Розглянемо детальніше зазначені розділи.

Перший розділ містить повний перелік чинних нормативно-правових актів, якими слід керуватися при проведенні перевірок правомірності застосування податкових пільг та їх цільового використання, а також інформацію щодо податкової звітності, в якій здійснюється декларування показників, пов'язаних із отриманими пільгами. Також зазначено, що звіт про суми податкових пільг, форму та порядок його заповнення затверджено постановою № 1233. Крім того, в розділі наведено інформацію щодо обліку податкових пільг органами ДПС, а саме: «Системний облік видів пільг здійснюється ДПС України в Довіднику податкових пільг, який формується ДПС України по податках, зборах (обов'язкових платежах), що адмініструються органами ДПС у розрізі видів пільг станом на 01.01, 01.04, 01.07, 01.10».

У другому розділі визначено дії ревізора, які йому слід здійснити при проведенні камеральної перевірки податкової звітності із сум отриманих пільг. Практичне застосування зазначених у цьому розділі рекомендацій викладено на прикладі здійснення камеральних перевірок податкової звітності акцизного податку, застосованих податкових пільг зі збору за першу реєстрацію транспортного засобу, звільнення від оподаткування податком на прибуток та ПДВ.

Зокрема, в зазначеному розділі визначено, що під час здійснення камеральних перевірок податкової звітності щодо звільнення від оподаткування податком на прибуток перевірці підлягають показники податкової декларації з податку на прибуток та додатка ПЗ до рядка 09 податкової декларації з податку на прибуток. Зокрема, проводиться перевірка правильності заповнення показників таблиць 1 та 2 зазначеного додатка, наведено інформацію щодо підстав для застосування пільги з урахуванням підпункту (частини), пункту, статті норми Податкового кодексу тощо.

У третьому розділі йдеться про особливі моменти, на які слід звернути увагу ревізору при здійсненні документальних перевірок податкової звітності із сум отриманих пільг та які слід враховувати при проведенні таких перевірок.

При здійсненні перевірок особлива увага приділяється укладенню договорів із пов'язаними особами, операціям з безкоштовної передачі ТМЦ, договорам, які в цілому не відповідають діяльності підприємства тощо.

Третій розділ містить приклади практичного застосування рекомендацій, а саме: особливості перевірки правомірності застосування платниками окремої пільги з ПДВ та пільг з акцизного податку з вироблених в Україні товарів (продукції). Значну частину розділу становить інформація щодо порядку проведення перевірки правомірності застосування платниками пільг з акцизного податку з вироблених в Україні товарів (продукції).

Четвертий розділ є заключним та містить нотатки щодо порядку оформлення матеріалів перевірок правомірності застосування податкових пільг та їх цільового використання.

Таким чином, головною метою розробки та впровадження даних методичних рекомендацій є належна організація роботи органів ДПС, головним чином на стадії проведення камеральних перевірок податкової звітності, що сприятиме попередженню порушень податкового законодавства у частині безпідставного застосування податкових пільг та зменшенню втручання органів ДПС у діяльність платників податків.