Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Упорядковано структуру, оплату праці та перерахунок пенсій працівників органів прокуратури

Статтею 501 Закону про прокуратуру передбачено, що призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються у зв'язку з підвищенням заробітної плати відповідних категорій прокурорсько-слідчих працівників. Перерахунок призначених пенсій здійснюється з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув право на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців. Перерахунок пенсій здійснюється з урахуванням фактично отримуваних працівником виплат і умов оплати праці, що існували на день його звільнення з роботи.

Постановою № 505 упорядковано структуру та умови оплати праці працівників органів прокуратури шляхом затвердження схем посадових окладів.

Крім того, надано право керівникам органів прокуратури у межах затвердженого фонду оплати праці: установлювати, зокрема надбавки та доплати; здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, а також з нагоди державних, професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання; надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань і допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Тобто постановою № 505 передбачено підвищення посадових окладів працівників прокуратури з одночасною зміною структури їх заробітної плати, що дає право на проведення перерахунку раніше призначених працівникам органів прокуратури пенсій відповідно до ст. 501 Закону про прокуратуру.

Перерахунок пенсій здійснюється з 01.07.2012 р. на підставі заяви особи на перерахунок пенсії і наданої органами прокуратури довідки про заробітну плату з урахуванням зазначених змін.

При цьому максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не  може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність (з 01.07.2012 р.8440 грн., з 01.10.2012 р.8560 грн.).