Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Зарахування до страхового стажу часу догляду за дитиною

До редакції «Вісника» надійшло звернення від жінки, яка має статус особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 3. Вона не працювала, оскільки доглядала за дитиною до досягнення нею 12-річного віку. Чи зараховується до страхового стажу час догляду одного з батьків за дитиною, постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи? До якого часу? Розглянемо ці запитання детальніше.

Періоди, з яких складається страховий стаж, визначено ст. 24 Закону про пенсійне страхування.

Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності Законом про пенсійне страхування (до 01.01.2004 р.), зараховуються до страхового стажу в порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим Законом.

Пунктом 13 ст. 30 Закону № 796 передбачено зарахування до стажу роботи одного з батьків часу догляду за дитиною, потерпілою внаслідок Чорнобильської катастрофи, до досягнення нею 12-річного віку.

Отже, період догляду за дитиною, постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи, може бути зараховано до страхового стажу одного з батьків, який не працював і доглядав за дитиною до досягнення нею 12-річного віку, якщо такий догляд здійснювався до 01.01.2004 р.

Підстав для зарахування до страхового стажу часу догляду за такою дитиною після 01.01.2004 р. немає, оскільки такі батьки не є застрахованими особами та у цей час ніхто з них не сплачував внески до Пенсійного фонду України.

Згідно з Порядком № 637 час догляду одного з батьків за дитиною, потерпілою внаслідок Чорнобильської катастрофи, до досягнення нею 12-річного віку встановлюється на підставі:

  • свідоцтва про народження дитини або паспорта (у разі смерті дитини — свідоцтва про смерть);
  • посвідчення дитини, потерпілої внаслідок Чорнобильської катастрофи, або довідки про видачу такого посвідчення;
  • заяви особи, яка звернулася за призначенням пенсії, про те, що ніхто з батьків не скористався пільгою, передбаченою п. 13 ст. 30 Закону № 796;
  • документів про те, що до досягнення дитиною 12-річного віку один з батьків не працював.

Документами, які підтверджують те, що до досягнення дитиною 12-річного віку один з батьків не працював, є:

  • виписка з трудової книжки;
  • довідка органів ДПС про те, що особа не перебувала на обліку як фізична особа — підприємець;
  • інформація з системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України.