Соціальне страхування
Тема: Труд і зарплата

Порядок проведення індексації та компенсації заробітної плати

У зв'язку з надходженням до редакції «Вісника» численних запитів щодо практичного застосування змін до порядку проведення індексації заробітної плати*, розглянемо відповіді на них.


Запитання 1

У жовтні 2011 р. працівницю переведено з однієї державної податкової інспекції до іншої на заробітну плату меншу, ніж у попередній організації. На попередній роботі вона отримувала індексацію, а на новому місці роботи її не виплачували. Чи повинні були на новому місці роботи виплачувати працівниці індексацію?

Постанова № 526, якою передбачено порядок нарахування сум індексації для працівників, набрала чинності з 21.06.2012 р. Отже, зміни до Порядку № 1078, внесені цією постановою, слід застосовувати після набрання ними чинності.

До прийняття зазначеної постанови питання нарахування сум індексації працівникам мало здійснюватися відповідно до норм Порядку № 1078.

Згідно з п. 5 цього Порядку передбачено, що базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації грошових доходів населення є місяць, в якому здійснювалося підвищення доходів громадян. При цьому сума підвищення мала перевищувати суму індексації, що нараховувалася працівнику. Отже, рішення щодо визначення базового місяця при проведенні індексації заробітної плати підприємства, установи та організації мали приймати керуючись нормами зазначеного пункту Порядку.

Якщо базовим місяцем вважається жовтень 2011 р., то індексація до вересня 2012 р. не здійснюється, оскільки індекс споживчих цін, обчислений наростаючим підсумком починаючи з листопада 2011 р., не перевищив порога індексації (101%) і становив за листопад 2011 р. — серпень 2012 р. 99,9% (99,9 = 100,1 х 1,002 х 1,002 х 1,002 х 1,003 х 1,000 х 0,997 х 0,997 х 0,998 х 0,997).

Запитання 2

Жінка працює в податковій службі з 1997 р. У березні 2009 р. вона пішла у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, а з 12.05.2009 р. по 12.05.2012 р. перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Вийшла з декретної відпустки 13.05.2012 р. Чи проводиться індексація заробітної плати у такому випадку? Який період вважати базовим?

Для працівників, які вийшли з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку, при визначенні базового місяця для проведення індексації мають зберігатися такі самі умови нарахування сум індексації, як і в інших працівників, які займають аналогічні посади.

Тобто якщо у працівника за період перебування у відпустці для догляду за дитиною не було підвищення заробітної плати, то базовим місяцем залишається місяць, який є базовим для інших працівників, які займають аналогічні посади.

Запитання 3

Після виходу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працівниці було встановлено базовий період для проведення індексаціїлютий 2008 р. Посадовий оклад у вересні 2010 р. становив1025 грн., а в листопаді 2010 р. працівниці було встановлено надбавку за високі досягнення в праці у розмірі 401 грн. (індексація за жовтень становила 309 грн.). При цьому до виходу працівниці з декретної відпустки цю надбавку виплачували всім працівникам. Чи змінюється базовий період для розрахунку суми індексації за жовтень 2010 р.?

Для працівників, які вийшли з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку, при визначенні базового місяця для проведення індексації мають зберігатися такі самі умови нарахування сум індексації, як і в інших працівників, які займають аналогічні посади.

Якщо у працівниці в період перебування у відпустці для догляду за дитиною було підвищення заробітної плати, наприклад за рахунок установлення надбавки, і сума підвищення заробітної плати перевищила суму індексації, яка мала виплачуватися у місяці підвищення, то базовим місяцем вважається місяць підвищення заробітної плати.

Запитання 4

Чому невиплачена заробітна плата у травнічервні 2011 р. не компенсується, тоді як за наступні місяці компенсація проводиться?

Втрату частини грошових доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати громадянам компенсують у разі затримання виплати доходів на один і більше календарних місяців відповідно до Порядку № 159.

Компенсація обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов'язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін у відсотках для визначення компенсації.

Індекс споживчих цін для визначення суми компенсації обчислюється шляхом множення місячних індексів споживчих цін (за даними Держстату України) за період невиплати грошового доходу. При цьому до розрахунку не включається індекс споживчих цін у місяці, за який виплачується дохід.

Компенсація нараховується з урахуванням величини приросту індексу споживчих цін для кожного місяця окремо, якщо індекс споживчих цін, обчислений шляхом множення місячних індексів за період невиплати грошового доходу, перевищує 100%. Компенсація нараховується і виплачується у тому самому місяці, в якому виплачують заборгованість.

Наприклад, якщо грошові доходи виплачуються у вересні 2012 р. за квітень — грудень 2011 р. та січень — липень 2012 р., компенсація не нараховується, оскільки індекс споживчих цін за період невиплати грошового доходу не перевищив 100%. За інші місяці з 2001 р. компенсація нараховується.

____________
* Див. також коментар до змін, внесених до Порядку проведення індексації доходів громадян постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 р. № 526 та Порядком проведення індексації грошових доходів населення