Бухоблік
Тема: Труд і зарплата

Проведення індексації заробітної плати у вересні та жовтні 2012 року

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою № 526).

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого затверджується законом про Держбюджет України на відповідний рік. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, індексації не підлягає.

У разі підвищення заробітної плати місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менше ніж сума індексації, яка виплачується на момент підвищення, то здійснюється підвищення розміру заробітної плати та зберігається сума індексації, визначена з урахуванням такого підвищення.

Виходячи з того, що на підприємствах базові місяці для обчислення індексу для проведення індексації можуть бути різними, підприємства мають самостійно здійснювати розрахунки індексів на підставі офіційних публікацій Держстату України.

Виходячи з додатку № 1 до Порядку № 1078 та офіційно опублікованих індексів споживчих цін за звітний місяць розраховано величину приросту індексу споживчих цін для проведення індексації у 2012 р. (табл. 2).

Таблиця 2

Базові* місяці

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації  у 2012 р. (%) за:

вересень

жовтень

2011 р.:

 

 

січень

4,9

4,9

лютий

4,0

4,0

березень

2,5

2,5

квітень

1,2

1,2

травень

червень

липень

серпень

1,1

1,1

вересень

жовтень

листопад

грудень

2012 р.:

 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

____________
* Базовим місяцем вважається місяць підвищення грошових доходів відповідно до п. 5 Порядку № 1078.

У табл. 3 наведено індекси споживчих цін (за даними Держстату України), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації.

Таблиця 3

Рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2011

101,0

100,9

101,4

101,3

100,8

100,4

98,7

99,6

100,1

100,0

100,1

100,2

2012

100,2

100,2

100,3

100,0

99,7

99,7

99,8

99,7

 

 

 

 

 

Приклад

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації

У разі підвищення заробітної плати на підприємстві у січні 2011 р. (місяць підвищення є базовим при проведенні індексації) величина приросту індексу споживчих цін (даліІСЦ) для індексації доходів у вересні 2012 р. становить 4,9% (1,023 × 1,013 × 1,012 × 100100),

де 1,023ІСЦ за лютийберезень 2011 р. (100,9 × 1,014 : 100),

1,013ІСЦ за квітень 2011 р. (101,3 : 100),

1,012ІСЦ за травеньчервень 2011 р. (100,8 × 1,004 : 100).

Оскільки ІСЦ за липень 2011 р.серпень 2012 р. не перевищив поріг індексації і становив 98,3% (98,7 × 0,996 × 1,001 × 1,000 × 1,001 × 1,002 × 1,002 ×1,002 × 1,003 × 1,000 × 0,997 × 0,997 × 0,998 × 0,997), у жовтні 2012 р. індексація здійснюється на такий самий індекс, що й у вересні 2012 р.

Обчислення суми індексації заробітної плати

Заробітна плата за вересень 2012 р. становитиме 2500 грн.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, затверджений Законом про Держбюджет-2012, у вересні 2012 р.1102 грн., у жовтні 2012 р.1118 грн.

Величина приросту ІСЦ, на яку здійснюється індексація у вересні 2012 р., становить 4,9% (104,9100).

Сума індексації визначається як результат множення частини заробітної плати, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації заробітної плати = 54 грн. (1102 × 4,9 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 2554 грн. (2500 + 54).

Нарахування сум індексації та їх виплату слід здійснювати одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати.

Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.