Новини
Тема: ПДФО

Підприємство надає допомогу родичам померлого працівника за останнім місцем роботи у розмірі 4500 грн. Як оподатковується податком на доходи фізичних осіб така допомога та як відобразити таку суму допомоги в податковому розрахунку за формою № 1ДФ?

Відповідно до пп. «б» пп. 165.1.22 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку, зокрема, роботодавцем такого померлого платника за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійний розмір суми, визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу (у 2012 р. — 3000 грн.). Сума перевищення за її наявності остаточно оподатковується під час її нарахування (виплати, надання).

Отже, у випадку, що розглядається, оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб підлягає сума перевищення, а саме — 1500 грн. за ставкою, визначеною ст. 167 Податкового кодексу.

Відповідно до довідника ознак доходів, наведених у додатку до наказу № 1020, кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку роботодавцем за його останнім місцем роботи, відображаються у податковому розрахунку за формою № 1ДФ під ознакою доходу «146».

При цьому у графі 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» податкового розрахунку відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку у паспорті), яка отримуватиме допомогу на поховання.


«Гаряча лінія» за участю заступника начальника Управління —
начальника відділу оподаткування доходів фізичних осіб Департаменту
оподаткування фізичних осіб ДПС України Валентини ПАСТУШЕНКО