Новини
Тема: ПДФО

Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб дохід особи, отриманий від продажу судна внутрішнього плавання, яке було у використанні?

Відповідно до п. 173.1 ст. 173 Податкового кодексу дохід платника податку від продажу об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу, тобто 5%.

Дохід від продажу об’єкта рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта.

Згідно з п. 173.2 ст. 173 Податкового кодексу як виняток з положень п. 173.1 цієї статті під час продажу одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за ставкою 1%.

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року другого та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною у п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу.

Отже, у разі якщо фізична особа продає судно внутрішнього плавання, таке рухоме майно не розглядається як виняток з положень п. 173.1 ст. 173 Податкового кодексу, тому оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5%.

Крім того, у разі якщо стороною договору купівлі-продажу об’єкта рухомого майна є юридична особа чи фізична особа — підприємець, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов’язана виконати всі визначені розділом ІV Податкового кодексу функції податкового агента.

У разі якщо об’єкт рухомого майна продається за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента чи фізичної особи — підприємця, такий посередник виконує функції податкового агента щодо подання до органу ДПС інформації про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку в порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податку під час укладення договору зобов’язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від операцій з продажу об’єктів рухомого майна.


«Гаряча лінія» за участю заступника начальника Управління —
начальника відділу оподаткування доходів фізичних осіб Департаменту
оподаткування фізичних осіб ДПС України Валентини ПАСТУШЕНКО