Новини
Тема: ПДФО

Підприємство за наслідками 2002 р. нарахувало дивіденди. Виплата дивідендів відбулась у липні та серпні 2011 р. За якою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються зазначені дивіденди?

З 01.01.2011 р. доходи у вигляді дивідендів оподатковуються згідно з п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу, пп. 170.5.1 якого передбачено, що податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) на його користь дивідендів є емітент корпоративних прав або за його дорученням — інша особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).

Відповідно до пп. 170.5.4 п. 170.5 ст. 170 вищезазначеного Кодексу доходи у вигляді дивідендів остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок.

Дивіденди, нараховані платнику податку емітентом корпоративних прав — резидентом, що є юридичною особою, оподатковуються за ставкою, визначеною у п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу (5%), крім дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, які згідно з пп. 153.3.7 п. 153.3 ст. 153 цього Кодексу прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням (15 та/або 17%).

Водночас слід зазначити, що згідно з нормами Закону України від 07.07.2011 р. № 3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» (набрав чинності з 06.08.2011 р.) оподаткування доходів платника податку, нарахованих за наслідками податкових періодів до 01.01.2011 р., здійснюється за ставками та нормами, що діяли до 01.01.2011 р., незалежно від дати їх фактичної виплати (надання).

Отже, оподаткування дивідендів, нарахованих юридичною особою — емітентом корпоративних прав на користь власника таких корпоративних прав за наслідками роботи у 2002 р., виплата яких відбувалась у липні 2011 р., здійснюватиметься відповідно до норм Податкового кодексу, тобто за ставкою 5%, а у серпні 2011 р. (з 06.08.2011 р.) — із застосуванням положень Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян».


«Гаряча лінія» за участю заступника начальника Управління —
начальника відділу оподаткування доходів фізичних осіб Департаменту
оподаткування фізичних осіб ДПС України Валентини ПАСТУШЕНКО