Інші податки
Тема: РРО. Готівковий обіг

Включення до складу доходів сум коштів, відображених у РРО

Як підтверджується платником податку факт продажу нафтопродуктів для включення їх до доходу?


Відповідно до ст. 2 Закону про РРО реєстратор розрахункових операцій — пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовано фіскальні функції і який призначено для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг).

Оплата палива, яка проводиться перед початком його відпускання, та оплата палива, яка проводиться після закінчення його відпускання (встановлення роздавального крана в паливороздавальні колонки), супроводжується друкуванням чека електронного контрольно-касового апарата встановленої форми (п. 3 Технічних вимог до спеціалізованих електронних контрольно-касових апаратів для автозаправних станцій, затверджених рішенням № 13).

Згідно зі ст. 2 Закону про РРО розрахунковий документ — документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрований у встановленому порядку РРО або заповнений вручну.

Контрольна стрічка — копії розрахункових документів послідовно сформованих РРО, надруковані або створені в електронній формі таким реєстратором, а також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної стрічки в електронній формі.

Фіскальний звітний чек — документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам’яті.

Відповідно до пп. 14.1.32 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу відповідальне зберігання — господарська операція, що здійснюється платником податків і передбачає передачу згідно з договорами схову матеріальних цінностей на зберігання іншій фізичній чи юридичній особі без права використання у господарському обороті такої особи з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей платникові податків без зміни якісних або кількісних характеристик.

Продаж (реалізація) товарів — будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари (пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу доходи — загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.

Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар (п. 137.1 ст. 137 зазначеного Кодексу).

Пунктом 135.2 ст. 135 цього Кодексу встановлено, що доходи визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, установлених розділом II зазначеного Кодексу.

Згідно з п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу доходи, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною відповідно до ст. 137 цього Кодексу, на підставі документів, зазначених у п. 135.2 ст. 135, та складаються з:

  • доходу від операційної діяльності, який визначається відповідно до п. 135.4 цієї статті;
  • інших доходів, які визначаються відповідно до п. 135.5 цієї статті, за винятком доходів, визначених у п. 135.3 цієї статті та у ст. 136 Кодексу.

Отже, дохід платника податку, який відпускає нафтопродукти споживачу, формується, зокрема, на підставі розрахункових документів (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція тощо), що підтверджують факт продажу товарів, надання послуг, отримання коштів, надрукованих і зареєстрованих у встановленому порядку РРО.