Новини

Реформування податкової системи — в інтересах держави

У м. Києві відбулося засідання Громадської ради при ДПС України, на якому було проаналізовано напрями вдосконалення податкового законодавства.

На засіданні зазначалося, зокрема, що протягом поточного року фахівці податкової підготували значну кількість пропозицій з цього питання. Новації передбачали пільги та преференції платникам податків з метою створення комфортних умов для розвитку та стимулювання ділової активності в Україні. Всі законодавчі ініціативи проходили стадію обговорення з громадськістю. Таким чином, податкова виконує свої зобов'язання перед платниками податків — не видавати жодного документа без узгодження з ними.


Перший пакет законодавчих змін було ухвалено у травні поточного року, другий — у липні, поінформував членів Громадської ради заступник директора Департаменту адміністрування податку на додану вартість ДПС України — начальник Управління адміністрування податку на додану вартість Юрій Лапшин.

Змін зазнали податки на прибуток та додану вартість, на доходи фізичних осіб, спрощена система оподаткування. Зокрема, стосовно ПДВ було скасовано обмеження щодо добровільної реєстрації, зменшено строки реєстрації платниками ПДВ з 10 до 5 днів, запроваджено електронну форму податкової накладної виключно на добровільних засадах платника податків тощо. Для підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, було введено п'яту та шосту групи платників єдиного податку, що дає змогу реєструватися на цій системі оподаткування тим платникам, які мають річний дохід до 20 млн. грн.

Наразі ДПС України спільно з Мінфіном України підготовлено черговий пакет змін до Податкового кодексу. Новації пропонуються у податках на доходи фізичних осіб та додану вартість, єдиному соціальному внеску, повідомив на засідання доповідач з цього питання в. о. директора Інституту фінансового права Національного університету ДПС України Дмитро Серебрянський. З його слів, основні завдання пропонованих змін — усунення структурних диспропорцій національної економіки, особливо в контексті її надмірної імпортозалежності і слабкості внутрішнього ринку, посилення стимулюючих функцій податкової системи, розширення бази оподаткування за рахунок детінізації української економіки, спрощення ведення бізнесу.

Зокрема, пропонується запровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб при обов'язковому річному декларуванні та скасування верхньої межі для нарахування соціальних внесків, зниження основної ставки ПДВ до 12% та запровадження пониженої ставки — 7%, зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці та основної ставки ПДФО, зниження ЄСВ.

Результатом запровадження запропонованих змін, на думку розробників, має стати прозора та зрозуміла для всіх система оподаткування з мінімальними ризиками ухилення від сплати податків і максимально сприятлива для розвитку внутрішнього виробництва. Комплексне запровадження таких новацій значно знизить податкове навантаження на платників податків.


Сергій СОБУЦЬКИЙ,
serhiy@visnuk.com.ua