Інші податки
Тема: ПДФО

Успадкування грошових заощаджень, розміщених у банківських установах

Чи має право фізична особа на пільгу у вигляді застосування нульової ставки податку на доходи фізичних осіб щодо отриманих у спадщину коштів, розміщених на банківських рахунках у ПАТ «Державний ощадний банк України»? У свідоцтві про право на спадщину за законом міститься інформація, що ці грошові заощадження поміщено братом цієї фізичної особи (спадкодавцем) в установу Ощадного банку СРСР до 02.01.92 р.


Відповідно до пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом ІV цього Кодексу.

Оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав, регламентується ст. 174 зазначеного Кодексу, якою встановлено кілька ставок для оподаткування.

Згідно з пп. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу, тобто 5%.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення (пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

При цьому пп. «в» пп. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу передбачено, що за нульової ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються грошові заощадження, що успадковуються будь-яким спадкоємцем, поміщені до 02.01.92 р. в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України.

Відповідно до п. 174.3 ст. 174 зазначеного Кодексу особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна у межах, що підлягає оподаткуванню, включається спадкоємцями до складу загального річного доходу платника податку і зазначається в річній податковій декларації, яка подається до 1 травня року, що настає за звітним.

Фізична особа самостійно визначає податкове зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, зазначає його в поданій податковій декларації та зобов’язана сплатити зазначену суму до 1 серпня року, що настає за звітним (п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу).

Крім того, фізичні особи — платники податків несуть відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах (пп. 47.1.2 п. 47.1 ст. 47 зазначеного Кодексу).

Пунктом 176.1 ст. 176 Податкового кодексу встановлено, що платники податку зобов’язані, зокрема, вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, у разі якщо такий платник податку зобов’язаний відповідно до розділу ІV цього Кодексу подавати декларацію, отримувати та зберігати протягом строку давності, встановленого цим Кодексом, документи первинного обліку.

На вимогу органу ДПС та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

Отже, оскільки пільга, передбачена пп. «в» пп. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу, надається залежно від терміну розміщення спадкодавцем коштів на банківських рахунках (до 1992 р. чи після цього), що зберігаються у ПАТ «Державний ощадний банк України», то за наведеною у запитанні ситуацією фізична особа має право на таку пільгу, тобто на застосування нульової ставки податку на доходи фізичних осіб.

 

Хто є податковим агентом та який порядок сплати податку на доходи фізичних осіб у разі успадкування фізичною особою — резидентом або нерезидентом права на вклад у банку (небанківській фінансовій установі)?


Об’єкти спадщини платника податку з метою оподаткування поділяються, зокрема, на готівку або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю (п. 174.1 ст. 174 Податкового кодексу).

Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину (п. 174.3 цієї статті).

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємцями-нерезидентами, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини, та спадкоємцями, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями-резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини.

Відповідно до п. 174.4 ст. 174 Податкового кодексу нотаріус щокварталу подає до органу ДПС за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування в порядку, встановленому розділом ІV цього Кодексу.

Фізична особа, відповідальна згідно з вимогами цього розділу Кодексу за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету у разі, зокрема, нотаріального посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам — за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв) (пп. 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 Кодексу).

Таким чином, фізична особа — резидент або фізична особа — нерезидент у разі успадкування права на вклад у банку (небанківській фінансовій установі) є відповідальною за сплату (перерахування) податку до бюджету. При видачі свідоцтва про право на спадщину або посвідчення договорів дарування на користь фізичної особи — резидента або фізичної особи — нерезидента нотаріуси виконують функції податкового агента лише в частині надання інформації податковим органам.

Фізична особа — резидент, яка успадкувала право на вклад у банку (небанківській фінансовій установі), зобов’язана включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Фізична особа — нерезидент, яка отримала на території України спадщину, зокрема успадкувала право на вклад у банку (небанківській фінансовій установі), зобов’язана сплатити податок через банківські установи до бюджету до отримання свідоцтва про право на спадщину за місцем нотаріального оформлення такого свідоцтва (за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса або державної нотаріальної контори).