Інші податки
Тема: ПДФО

Встановлення пільг на отримання вугілля

Чи має право на пільгу щодо сплати податку на доходи фізичних осіб за отримане вугілля відповідно до постанови № 303 вдова померлого пенсіонера вугільного підприємства, і якщо так, то з якого часу?


Законом № 5019 внесено зміни до абзацу п’ятого пп. 165.1.20 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу.

Так, згідно з цим підпунктом до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку не включаються такі доходи: вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, у тому числі компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів, зокрема, сім’ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, що отримують пенсії у зв’язку із втратою годувальника, а також вдовам померлих пенсіонерів, зазначених в цьому підпункті, які за життя мали таке право.

Прикінцевими положеннями Закону № 5019 установлено, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Указом № 503 встановлено, що офіційне оприлюднення нормативно-правових актів, що їх приймають Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, здійснюється в офіційних друкованих виданнях, а саме в «Офіційному віснику України», газеті «Урядовий кур’єр».

Закон № 5019 офіційно опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 03.08.2012 р. № 138.

Таким чином, вищезазначений Закон, який установлює відповідні пільги (звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб вдови померлого пенсіонера вугільного підприємства при отриманні нею вугілля відповідно до постанови № 303), набрав чинності з 04.08.2012 р.